palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fenntarthatósági sajtódíj

A Magyar Telekom fenntarthatóság témakörében született cikkeket, írásokat, műsorokat várnak a szervezők egy sajtópályázatra 2014. május 16-áig.

A pályázat kiírója: a Magyar Telekom Nyrt. és a Fenntarthatósági Média Klub (RTL Klub, TV2, Sanoma Media, Axel Springer, ClassFM, CEMP Csoport, Origo, Metropol).

A pályázat célja

 • a fenntarthatóság témakörébe tartozó jelenségek, események, történetek feldolgozásával és publikálásával a szemléletváltás támogatása, példamutatás
 • a konkrét problémák feltárásával, a problémákra való reflektálással a megoldás -, támogatásösztönzés

A pályázók köre: a pályázaton részt vehet minden, a pályázati feltételeket teljesítő újságíró, műsorszerkesztő, a médiatartalomért felelős személy.

Pályázati periódus: Pályázati anyagként a 2013. október 1. – 2014. május 16 között magyarországon, magyar nyelven publikált cikkek, írások, műsorblokkok, stb. jelölhetők.

Pályázati anyagok tartalma

Pályázati anyagokat a fenntarthatóság, a felelősségvállalás témakörében az alábbi két kategória szerint várunk:

 • Alulnézet
  • civil ügyek, egyéni, lokális, kisközösséget érintő esetleírások, történetek, alulról építkező kezdeményezések segítséget igénylő vagy megoldást nyújtó példái
 • Nagylátószög
  • magyarországi társadalmi, környezeti, gazdasági jelenségek megközelítése, hatások és kölcsönhatások, zöld innováció, edukáció

Kiírók külön díjat hirdetnek BLOG-kategóriában: a fenntarthatóság, felelősségvállalás fogalomkörén belül működtetett tematikus blog-oldal pályázatának értékelésével, a tartalom – minőség, olvasottság, frissítés, stb. szempontjai szerint.

Fontos kritérium: kizárólag újságírói stílusban, magyar nyelven írt és magyar média-felületen publikált anyagokkal lehet pályázni. Közérthetően fogalmazott, a fenti témakörök bármelyikére reflektáló színes történeteket, esszéket várunk. Tudományos munkák nem képezik részét a pályázatnak.

További feltételek

 • A pályázaton 18. életévüket betöltött, érvényes újságíró igazolvánnyal rendelkező szerzők és/vagy médium alkalmazásában lévő, megjelenést gyártó munkatársak indulhatnak (ha van, újságíró igazolvány másolata a pályázathoz csatolandó).
 • A fenti pályázati periódusban megjelent cikkel (nyomtatott és online sajtó) vagy sugárzott adással, műsorblokkal (televízió, rádió) lehet pályázni. A megjelenést támpéldánnyal, szkenelt anyaggal, linkkel – a pályázathoz csatolva – szükséges igazolni.
 • A pályázat témájáról rövid szinopszist kell készíteni, amely az 1. sz. melléklet részét képezi.
 • Egy pályázó legfeljebb 2 különböző pályaművel (cikkel, cikksorozattal, adással, műsorblokkal) pályázhat. Sorozatnak minősül a téma szerint több részletben megjelenő mű, egy teljes sorozat egyetlen pályaműnek minősül.
 • Egyszeri publikációval vagy sorozat részeként megjelent (sorozatból kiemelt) cikkel, adással, vagy adásból kiemelt műsorblokkal egyaránt lehet pályázni.
 • A pályaműként beadott publikációnak a nagyközönség számára hozzáférhetőnek kell – illetve a megjelenés időpontjában kellett – lennie.
 • Pályázati anyagot a következő formátumokban tudunk befogadni:
  • pályázati mű: doc, pdf, ppt, mp3, avi, mpeg, wmv
  • illusztráció: jpg

A Magyar Telekom a saját felületein a pályaművek illusztrációkkal együtt történő korlátlan közzétételi jogát fenntartja.

Az elbírálás szempontja

 • hitelesség és megalapozottság
 • hírérték, információ relevanciája a közönség számára,
 • tárgyilagosság,
 • stílus és közérthetőség
 • eredetiség, megközelítési mód
 • feldolgozás módja (eszköz és forma)
 • szubjektív hatás
 • olvasottság, megjelenésszám, látogatottság, elérés, stb.

Díjazás

 • Az 1., és 2. kategória győztese kategóriánként nettó 500eFt,
 • a blog-különdíjas pályázat nettó 300eFt díjban részesül.

A díjakat terhelő kifizetői (eho), illetve egyéni közterhet (szja) a Magyar Telekom Nyrt. a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg, vonja le.

A nyertes pályázat megjelenései

 • A pályázat eredményét a Magyar Telekom saját eszközeivel és felületein közzéteszi
 • A pályázat eredményéről a Fenntarthatósági Média Klub tagjai saját csatornáikon keresztül beszámolnak valamint egyedi döntés alapján, a nyertes pályázó hozzájárulásával a Média Klub tagjai további lehetőséget biztosíthatnak a nyertes pályamű bemutatására.

A pályázat menete

 • A pályázatokat elektronikusan kell elküldeni a sajtodij@telekom.hu címre
 • A pályaművön kívül csatolandó az 1. sz. mellékletben található adatlap kitöltve és beszkenelve,
 • a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat kitöltve és beszkenelve,
 • újságíró igazolvány beszkenelve, valamint
 • a pályamű és annak illusztrációi a fent megadott formátumok valamelyikében.

Határidők:

 • a pályázat elküldésének határideje: 2014. május 16.
 • az elbírálás határideje: 2014. június 15.
 • eredményhirdetés 2014. június 30.

A pályaműveket a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból és a Magyar Telekom munkatársaiból álló zsűri bírálja el. A zsűri elnöke a Magyar Telekom kommunikációs igazgatója.

A zsűri döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázatból való kizárás oka lehet, ha

 • a pályázati mű nem köthető a pályázat tartalmi területeinek egyikéhez sem,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat határidőre nem érkezett meg,
 • a pályázat hiányos (a mellélet nélkül érkezett pályaművet a zsűri nem értékeli)

A sikeres pályázókat elektronikus levélben értesítjük. Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A nyertesek nevét a kiírók 2014. június 30-ig nyilvánosságra hozzák.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt díjat vagy kategória díjat.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a sajto@telekom.hu címre lehet feltenni.

Fenntarthatósági sajtódíj – pályázati felhívás