palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Grafikai pályázat Biatorbágy helyi értékeinek megjelölésére

Biatorbágy város helyi értékvédelmi rendeletének megfelelően a helyi értékeket meg kívánja jelölni tájékoztatás és tudományos ismeretterjesztés céljából. A város épített és természeti környezetében található, országos és helyi jelentőségű épületeket, környezeti elemeket és tárgyakat jól felismerhető, egységes rendszerbe foglalt, művészi megfogalmazású jelekkel kívánja ellátni.

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Biatorbágyi Város Önkormányzata
Értéktár Bizottsága
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2./a

PÁLYÁZAT BONYOLÍTÓJA:

Juhász Ferenc Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1.
Fülöp Melinda igazgató-helyettes

PÁLYÁZÓK KÖRE:

a pályázati eljárás nyílt, azon bárki részt vehet egyénileg vagy csoportosan. Csoportos pályázat esetén az alkotócsoport egy tagjával, mint kijelölt, felhatalmazott képviselővel tartja a kiíró a kapcsolatot.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • egy pályázó legfeljebb 1 pályaművet nyújthat be
 • nevezési díj nincs
 • a pályázat egyfordulós

A TERVEZÉSI FELADAT:

olyan jól felismerhető, karakteres, egységes jelrendszer kidolgozása, mely a különböző léptékű és karakterű helyi értékek megjelölésére alkalmas.

A tervezett megjelölést 3 konkrét példán keresztül kérjük bemutatni:

1. SZENT KERESZT-TEMPLOM XII.-XIII. század

a középkori Bia falu temploma
védettségi fok: műemlék
QR-kód:https://ertektar-biatorbagy.hu/epitett-kornyezet/szent-kereszt-templom-romja/
építési periódusok grafikus ábrázolása

2. HANTAI-HÁZ

védettségi fok: helyi védelem
Hantai Simon (SimonHantaï) festőművész szülői háza
QR-kód: https://ertektar-biatorbagy.hu/kulturalis-orokseg/hantai-simon/

3. MADÁR-FORRÁS (ÉDESVÍZ-FORRÁS)

QR-kód: https://ertektar-biatorbagy.hu/termeszeti-kornyezet/forras-es-volgye/

A megjelölés általános leírása

 • A tervezett megjelölésnek minden esetben tartalmaznia kell a helyi érték megnevezését (például: NÉPI LAKÓHÁZ vagy SZENT KERESZT-TEMPLOM)
 • Az értékek megjelölésének utalnia kell arra, hogy a helyi érték melyik kategóriába tartozik (országos jelentőségű műemlék, helyi védettségű érték vagy helyi érték)
 • A megjelölésen el kell helyezni az ÉRTÉKTÁR https://ertektar-biatorbagy.hu/ megfelelő oldalára mutató QR-kódot
 • A megjelölési jel alakja, mérete, anyaga tervezési feladat. Fontos, hogy a jelet meglévő felületre (például épület homlokzatára) és önálló, egyedi vagy előregyártott tartószerkezeten is el lehessen helyezni.

Beadandó munkarészek, dokumentumok:

ApályaművetJPG/PDF formátumban, A/3 méretben kinyomtatható minőségben kell benyújtani.

Tartalma:

 • az értékmegjelölési pályázat tervei a megértéshez szükséges számban és léptékben
 • távlati képek az elhelyezett jelről (a https://juhaszferencmk.hu/blog/címentalálható fotók felhasználásával)
 • rövid szöveges ismertetés
 • pályázó neve, címe, elérhetősége
 • nyilatkozat a szerzői jogokról (a nyomtatvány szintén letölthető az alábbi helyről: https://juhaszferencmk.hu/blog/)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK:

 • vizuális megjelenés
 • egyediség
 • igényesség
 • időtállóság
 • könnyű értelmezhetőség
 • történeti és kortárs környezetben is meg tudjon jelenni
 • egyszerű elhelyezhetőség
 • a feltételezhetően lehető legjobb ár-érték arány

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA: 2021. március 31. (szerda), 24 óráig palyazat.jfmk@gmail.come-mail címre, „grafikai pályázat” tárgy megjelölésével. A nagyméretű képek megküldéséhez nagyfájl küldő szolgáltatás használatát javasoljuk.

A PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA:

Kovács Krisztina építész, műemlékvédelmi szakmérnök
Szabadics Anita tájépítész
Horváth Imre, fotós, helytörténész
a MAFOSZ elnöke, az Értéktár Bizottság tagja
Lelkes Péter DLA habil. designer
az MMA rendes tagja, az Értéktár Bizottság tagja
Rumi Imre építész
Biatorbágy Város főépítésze

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK TERVEZETT HATÁRIDEJE: 2021. április 15.

Adöntésről a nyertes pályázók értesítést kapnak, a nyertes pályázók nevét – a pályázók beleegyezése esetén – a www.biatorbagy.hu és a www.jfmk.huhonlapokon is közzé tesszük.
Ha az egészségügyi helyzet lehetővé teszi, az eredményhirdetést és a pályaművekből rendezett kiállítást a JFMK-ban tartjuk.

A NYERTES PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA, ELISMERÉSE:

A pályaművek díjazására 250.000 Ft áll rendelkezésre, melyet a Bíráló Bizottság döntésének megfelelően oszt ki.
A legmagasabb díj összege 150.000 Ft-nál nagyobb, a legkisebb díj összege 50.000 ft-nál kisebb nem lehet.

A döntést követően az Értéktár Bizottság felkéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy vegye fel a nyertes pályázókkal a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeken.

A díj kifizetésének feltétele, a nyertes pályaművek átadása megfelelő minőségű psd és/vagy vektoros (ai) formátumban.

ÉRVÉNYTELEN AZ A PÁLYÁZAT:

amelyet határidőn túl nyújtottak be,
amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
amely nem valós adatokat tartalmaz,
amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázó vállalja és nyilatkozik arról, hogy a pályamunkák elkészítése során más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyag saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszafizetni.

A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja és azt tetszés szerint módosíthatja.

A pályázat kiírója a nyertes, díjazott pályázatok felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázatok anyagát,a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat – indokolás nélkül történő – eredménytelennek nyilvánítására!