palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Grafikai pályázat gyermekkiadvány arculati elemeinek megtervezésére

Grafikai pályázat gyermekeknek szóló foglalkoztató füzete fő karaktereinek megtervezésére. A pályázat célja olyan Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi karakterek tervezése, amelyek alkalmasak arra, hogy a feladatokon végigvezessék az olvasókat, és a pályázatot kiíró intézmény élménypedagógiai programjainak arculati elemévé váljanak.


A füzetről

Célcsoport: 6-10 éves kisiskolások

Cél: Új kiadvány létrehozása kisiskolásoknak, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. korábban megjelent felfedezőfüzetéhez illeszkedve. A füzet feladatainak középpontjában az épület részleteinek felfedezése áll, elsősorban a ház művészeti és építészeti aspektusát előtérbe helyezve (stílusjegyek, formák, színek, motívumok). Fontos szerepet kapnak az épület külső és belső jellegzetes elemei, valamint a Díszlépcsőházban látható freskón Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi története.

Feladat: az új kiadvány két központi szereplőjének: Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona figurájának megtervezése

Részvételi feltételek
A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat, amit korábban még sehol nem publikált.
A pályázaton 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának és elbírálásának időpontjában is köz- vagy felsőoktatásban tanulnak.
Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének – jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti – nyilatkozatát arról, hogy a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja, valamint jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, jelen pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak, valamint az általa képviselt kiskorú személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul, a kiskorú pályázó pályázati anyagának benyújtásához hozzájárul, a nyilatkozatában és a pályázatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta hiánytalan kitöltését, aláírását, dátummal való ellátását, majd a kitöltött nyilatkozat másolati (scannelt vagy befotózott) példányát a pályázati anyag részeként a galeria@vigado.hu e-mail címre megküldeni!

Díjazás
A pályázat fődíja 100.000 Ft, amely egyben a nyertes pályamű felhasználásának ellenértékét is magában foglalja.
A pályázat nyertesével a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. – a szerzői jogokra vonatkozóan – felhasználási szerződést köt, a jelen felhívás 1. sz. mellékletében megjelölt tartalommal. A felhasználási szerződés megkötésének hiányában a pályázat nyertese a pályázat fődíjára nem jogosult.

Tudnivalók
A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja, valamint jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, a pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul, a pályázatban megadott adatai a valóságnak megfelelnek.
A nyertes pályázóval történő szerződéskötés esetén a nyertes pályázónak – illetve kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének – a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezelése vonatkozásában a Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyek részére szóló adatkezelési tájékoztató (https://vigado.hu/adatvedelem) rendelkezései irányadók.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. Adatvédelmi Szabályzata az alábbi oldalon érhető el: http://vigado.hu/adatvedelem
A pályázatok beérkezését követően a legígéretesebb pályázatot leadott jelentkezőket interjúra hívjuk.
A pályázatokat a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Társaság Kiállításszervezési és Kommunikációs Csoportjainak vezetőiből és munkatársaiból álló bizottság bírálja el, 2020. január 31-ig.
A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati művek közül egyik sem felel meg elvárásainak, úgy nem hirdet nyertest.

Formai követelmények

Benyújtandó:

 • Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi figurájának illusztrációja, az alábbiak szerint:
  • a pályaműveket digitális formában kell benyújtani, legalább 300 dpi felbontásban;
  • minimum 3–3 db A4-es egész oldalas rajz Tündérszép Ilonáról és Árgyélus királyfiról, továbbá
   1–1 alak megrajzolása vonalrajzként, valamint színezve.
  • (Tehát összesen benyújtandó 5–5 db rajz/pályázó.)

Kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát, a pályázó oktatási intézményének megnevezését, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve a beküldött képek fájlnevét.
Az elkészítési technika szabadon választott.
Pályázni csak eredeti, saját alkotással lehet, amely máshol még nem került publikálásra.
Az elbírálás során előnyt jelent, ha Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi történetéből kiragadott 5 db színes, részletgazdag jelenetképen is megjelenítésre kerülnek a karakterek.

Letölthető dokumentum

Jelentkezés
A jelentkezéseket, illetve a pályaművek benyújtását e-mailben várjuk a galeria@vigado.hu címre, 2019. december 15-ig.
Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti, a részvételi feltételeknél meghatározottak szerint kitöltött nyilatkozatát.
A kitöltött, aláírt nyilatkozatmásolatát a pályázati anyaggal egy időben a galeria@vigado.hu e-mail címre kérjük megküldeni!
A pályázat benyújtása előtt megfogalmazott kérdéseket szintén e-mailben várjuk, amelyekre folyamatosan válaszolunk.
Minden beérkezett pályázatra visszajelzést küldünk.