palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határon Túli Tapasztalt Oktató-kutatói Ösztöndíj

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából.  A Program a műszaki tudományok és a társadalomtudományok közül: a gazdálkodás- és szervezéstudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Az ösztöndíj elsődleges célja, a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló tapasztalt oktató- kutatók ösztöndíjban részesítése, akik kimagasló eredményeket értek el az útmutatóban megadott tudományterületeken.

A Collegium Talentum tehetséggondozó részprogramhoz kapcsolódó pályázat tárgya, hogy lehetőséget biztosítson a kiváló kutatók számára a legújabb kutatási eredményeik terjesztésére, hozzájárulva ezzel a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a hazai és határon túli magyar értelmiség közötti szakmai kapcsolatok erősítéséhez.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatala pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete: 14 400 000,- Ft

Jelen pályázati felhívás  keretében várhatóan 2 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 450 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama: 16 hónap

Jelen Ösztöndíjra az alábbi tudományterület képviselői pályázhatnak:

  • Társadalomtudományok: gazdálkodás- és szervezéstudományok
  • Műszaki tudományok

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál  – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda,
2801 Tatabánya, Pf.: 1826.

A borítékra kérjük írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.  A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak  véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek 2013. január 11. (18:00) kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

Letölthető dokumentumok

felhívás
útmutató
melléklet 1.
melléklet 2.
melléklet 3.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2012. december 20-tól lehetséges. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: talentum@kih.gov.hu.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu.