palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása pályázat

szechenyi 2020Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.3.14.B-14/1 kódszámú „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázat. A pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

A pályázat kódja: TÁMOP-3.3.14.B-14/1

A kiírás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. 

A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.
Ezen túlmenően a pályázat segítségével a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőségük nyílik nyelvtudásuk fejlesztésére, az idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.

A rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 1 768 000 000 forint. 

A támogatott pályázatok várható száma: 

  • a „B” komponens esetében: 80 – 120 

Pályázók köre:

  • általános iskola;
  • szakiskola;
  • gimnázium, szakközépiskola;
  • alapfokú művészeti iskola

„B” komponensre vonatkozó feltételek

A „B” komponens önállóan nem pályázható. A „B” komponenst csak akkor valósíthatja meg a pályázó, ha az „A”-ra is benyújtotta a pályázatát, támogatást nyert és „A” komponensre vonatkozó érvényes támogatói okirattal rendelkezik.

A „B” komponens esetébenjelen pályázati felhívásra  kizárólag azon köznevelési intézmények nyújthatnak be pályázatot,  ahol a nevelési-oktatási intézményben  a halmozottan hátrányos helyzetűtanulók aránya a 2012. évi októberi statisztikai adatok alapján meghaladja a 15%-ot. A 15%-os aránynál nem lehet figyelembe venni azon sajátos nevelési igényűhalmozottan hátrányos helyzetűtanulókat, akikről szakértőmegállapította, hogy nem lehet integrált keretek között oktatni, nevelni.

Székhely: Pályázók azon, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkezőintézmények, szervezetek lehetnek, amelyek a projektet a konvergencia régiókterületén lévőintézményben kívánják megvalósítani.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege: A pályázat keretében igényelhetőtámogatás összegelegalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 17.000.000 Ft lehet.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtása 2014. május 5. és 2014. május 30. között lehetséges. 

LINK: TÁMOP-3.3.14.B-14/1 – Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása