palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hogyan nyelvvizsgázzunk sikeresen pályázat

DM oktatási központ pályázatA DM Oktatási Központ Tehetséggondozó Műhely pályázatot hirdet „ H o g y a n n y e l v v i z s g á z z u n k ? ! -s i k e r e s e n . . . ” című Ingyenes Szakmódszertani Továbbképzésen való részvételre, az alábbiak szerint, ingyenesen (Támogatott) Szakmódszertani Továbbképzésen való részvételre.


Résztvevők köre: bárki, életkori megkötés nélkül – viszont fontos megkötés, hogy a pályázó tervezzen nyelvvizsgát tenni a képzést követő 3 naptári éven belül és ezen szándékáról nyilatkozzon a pályázati adatlapján.

A képzés keretein belül a hallgatók megismerik a vizsgarendszerek sajátosságait, koncepcióit. Megfelelő információkhoz jutnak a vizsgarendszer kiválasztásához, a tudásszint rendszerezéséhez és minősítéséhez, valamint olyan tippeket, tanácsokat, szakmódszertani ajánlások megismerését tesszük lehetővé, amelynek birtokában sokkal inkább garantálható a sikeres vizsga megtétele.

A képzés általános célja
A pályázó legyen tisztában a vizsgamenet szabályszerűségeivel, célkitűzéseivel és metodikájával, saját nyelvezetére fordítsa le a kompetenciákat és azt helyezze el saját rendszerében. Ismerje fel az adott szituáció szabályszerűségeit. Képes legyen felismerni a mérni kívánt szegmentációkat és ezzel is segítse elő sikeres vizsgáját, hosszú távon pedig javítsa munka erőpiaci értékét, minősítését.

A képzés modulja

Fontosabb tudnivalók

Képzés helyszíne: a kurzusbeosztások figyelembe vételével kerül meghatározásra, intézményi konferencia-bérleményben, Budapest – Újpest, Zugló Konferencia-bérleményben. (kiértesítő alapján, amelyet elektronikus formában küldünk meg a pályázó számára)
Képzés időpontja: 2011. március 31.
A képzés oktatói vizsgáztató és vizsgaellenőri kollégák, „aktív” nyelvtanárok. A képzés tananyagát elektronikus formában minden hallgató számára ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk a sikeres vizsga megszerzésének érdekében.

  • Tippek, trükkök és sikerorientált vizsgázói formák
  • A nyelvvizsgarendszerek sajátosságai
  • A nyelvvizsgák értékelési koncepciói
  • A megfelelő vizsgázói attitűdök és koncepciók
  • A vizsgáztatók szakmódszertana

Jelentkezés módja
Mellékelt jelentkezési lap kitöltése és elektronikus megküldése az alábbi címre, legkésőbb 2011. március 13. éjfélig.
Tárgy mezőben kérjük, tüntessék fel: „NYELVVIZSGA”. dmkapcsolat@gmail.com

Letölthető dokumentumok

nyelvvizsgafelkeszito-palyazat

hogyan-palyazati-adatlap

Regisztráció
A pályázaton való részvétel regisztráció köteles, amelynek díja 3000 Ft/fő, a szükséges adminisztrációs kiadások és dologi kiadások anyagi fedezetét nyújtja. A regisztrációs díj befizetésére a Jelentkezési lapok beérkezését követően elkészített „Pályázati visszaigazolás” postai megküldésével kézbesített postai csekk felhasználásával kerülhet sor, számla kiállítása mellett. Ezt a dossziét a pályázati adatlapok beérkezésének sorrendjében postázzuk a pályázók számára legkésőbb az adott kurzusnapig. A pályázaton való részvétel díjköteles, a képzés 100 %-ban támogatott; önköltség felmutatása nem szükséges.


A Pályázat Koordinálója:

DM Oktatási Központ
www.dmokp.uni.hu
dmkapcsolat@gmail.com
Tel.:70/406-8208