palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

IFJ-KX-10-A/B/C Komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatása pályázat

esza-pályázatok Az IFJ-KX-10-A/B/C jelű pályázat célja: Olyan komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatása, amelyek:

„A” kategória esetében: a helyi, kistérségi ifjúsági munka megerősítését, a helyi, kistérségi cselekvési programok, munkatervek ifjúsági referensek és ifjúságsegítők közreműködésével és bevonásával történő megvalósítását támogatják, a cselekvési programok és munkatervek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítva  az ifjúsági párbeszédrendszerek (ifjúsági tanácsok és a települési gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok, stb.) működésének és  létrejöttének ösztönzésére.

„B” kategória esetében: olyan országos jelentőségű, ifjúságszakmai programok, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadványok támogatása, amelyek a gyermek- és ifjúsági közösségekkel közvetlenül foglalkozók szakmai ismereteinek bővítését, kapcsolataik erősítését, innovatív projektek bemutatását célozzák.

„C” kategória esetében: olyan helyi, mikrotérségi, kistérségi szintű önkéntes tevékenység támogatása, amely a fiatalok kezdeményezésére,  a társadalom  számára hasznos  tevékenység szervezésével, produktum létrehozásával, a fiatalok közösségei által, a fiatalok bevonásával valósul meg.

A pályázat kódja:
IFJ-KX-A/B/C

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
52 600 000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2011. január  31., 24:00 óra

Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • közhasznú és kiemelkedően társadalmi szervezetek kivéve pártok és szakszervezetek;
 • közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok;
 • közhasznú és kiemelkedően közalapítványok;
 • egyházak;
 • egyházi fenntartású intézmények;
 • önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények (amennyiben alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú lehet);
 • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények (amennyiben alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú lehet);
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok;

továbbá, amelyek

 • a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak;
 • regisztrált felhasználói a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárnak (NIIDA – www.niida.hu), vagy a pályázat beadási határideje előtt regisztrál. A regisztráció a NIIDA feltöltési segédlet (http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/51/fajlok/NIIDA_step_by_step.doc) iránymutatása alapján történik. A regisztrációval kapcsolatban további információ kérhető az adattárat működtető FSZH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársától a tiszolczi.peter@mobilitas.hu címen.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

Letölthető dokumentumok

IFJ-KX-10-A részletes pályázati felhívás és útmutató
IFJ-KX-10-B részletes pályázati felhívás és útmutató
IFJ-KX-10-C részletes pályázati felhívás és útmutató

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

További információk az internetes pályázáshoz>>

További információk:

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.esza.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1)273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól

 • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
 • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
 • péntekenként 9 és 14 óra között.

Forrás: www.esza.hu