palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Online kompetenciafejlesztő tanfolyam – 100% távoktatás!

Ingyenes lehetőség online kompetenciafejlesztő tanfolyamokon való részvételre – 100% távoktatás!

A pályázók köre

18. életévüket betöltött, legalább középfokú végzettséggel rendelkező személyek, akik rendelkeznek a távoktatási forma igénybevételéhez szükséges infrastruktúrával (számítógép, Internet kapcsolat, e-mail cím).

kreateam

További feltételek:

  • A kiválasztott téma iránti elkötelezettség (a jelentkezési lapon pár mondatban szükséges lesz ezt kifejteni).
  • Kifejezett szándék a képzési programban való 100%-os részvételre (a támogatási szerződés aláírásával ezt vállalja a kiválasztott pályázó).
  • Az online záróvizsgán való részvételre, a vizsgadíj (25 000 Ft) megfizetésére, és a vizsgához kapcsolódó záró dolgozat elkészítésére tett nyilatkozat.

A pályázat befogadása és támogatása

A pályázatokat az Értékelő Bizottság beérkezés sorrendjében vizsgálja. Várható támogatott pályázatok száma 50 db. Amennyiben a pályázat hiányos, vagy ha a pályázatot határidőn kívül nyújtják be, vagy ha a rendelkezésre álló keretstátusz betöltésre kerül, úgy a pályázat bírálat nélkül kerül visszautasításra. A pályázati döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A támogatott pályázatok benyújtójával a pályázat kezelője felnőttképzési támogatási szerződést köt.

A program önköltsége

A programra jelentkező első 50 résztvevőnek lesz lehetősége a 100 %-os képzési kedvezményt igénybe venni, egyedül a vizsgadíj költsége terheli a résztvevőket, amelynek összege 25 000 Ft. A díj befizetésére kizárólag sikeres kiválasztás esetén, a beiratkozás folyamat alkalmával lesz lehetőség.

Vizsgák rendje

A távoktatás anyagából, a program-megvalósítás szakaszában belső vizsgák nincsenek, önálló ismeret-elsajátító munkát vár el a programrésztvevőtől.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • Havi ellenőrző kérdéssor megválaszolása és beküldése
  • Önálló projektmunka határidőre történő beadása.

Az online záróvizsga megrendezésére a hat hónapos távoktatási szakasz végén kerül sor.

A fentiek értelmében személyes jelenlétre nincs szükség, a program 100 %-ban távoktatási formában valósul meg.

Jelentkezés

A programra kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni, az alábbi oldalon:

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP

A választható témakörökröl, tanfolyamokról a www.tanuljunkotthon.hu oldalon lehet informálódni.

A pályázat menetéről további információ az info@kreateamegyesulet.hu e-mail címen kérhető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.