palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Integrációs Pedagógiai rendszer pályázat

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet az óvodai, iskolai integrációs programra fordítható támogatásban való részesülésre.

A felhívás kódja: IPR-14

A pályázat célja: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló óvodai  fejlesztő  program, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása.

A támogatás formája és mértéke
A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási összeg 80%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben,  támogatási előleg formájában is történhet.

A támogatás formája:
vissza nem térítendő bruttó támogatás.
A pályázat benyújtásához és a támogatás pályázati elnyeréséhez saját forrás nem szükséges.

Az  elnyerhető  maximális  támogatás  összeg:  38  000  forint/a  programban  részt  vevő gyermek/ tanuló.

A kiírás két komponense pályázható:
  • „A”  komponens:  Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense, melynek keretében IPR óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2014. május 16. – 2015. február 28. időszakra vonatkozóan, maximum 38000 forint/gyermek összegben.
  • „B”  komponens:  Nem  állami,  nem  önkormányzati  fenntartású  köznevelési intézmények,  állami felsőoktatási  intézmények által fenntartott  köznevelési intézmények  támogatási  komponense, melynek keretében  IPR  képességkibontakoztató, integrációs felkészítésre  és  óvodai  fejlesztő  programra  vissza  nem térítendő támogatás  igényelhető  a  2014.  május  16.  – 2015.  február  28. időszakra vonatkozóan, maximum 38 000 forint/gyermek vagy tanuló összegben.

A  támogatást  a  nevelési-oktatási  intézmény,  tagintézmény  2013.  október  1-jei  közoktatási statisztikai létszámadatai alapján kell igényelni.

Pályázat benyújtására jogosultak

„A”  komponens:  Önkormányzati  fenntartású  óvodák  támogatási  komponense  esetében azon  köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó  települési  önkormányzatok,  továbbá többcélú kistérségi társulások, mint fenntartók,

  • amelyek  intézményeinek  alapító  okiratában,  helyi  pedagógiai  programjában  az  óvodai fejlesztő  program,  képesség-kibontakoztató,  integrációs  felkészítés  támogatásra  való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel;
  • továbbá  amelyek  a  képesség-kibontakoztató,  integrációs  felkészítés  és  óvodai  fejlesztő programot köznevelési intézményükben a támogatási időszakban működtetik.

„B”  komponens:  Nem  állami,  nem  önkormányzati  fenntartású,  valamint  állami felsőoktatási  intézmények  által  fenntartott  köznevelési  intézmények  támogatási komponense  esetében  azon  köznevelési  közfeladatot  ellátó  intézményt  fenntartó  egyházi  jogi személyek,  társadalmi  szervezetek,  alapítványok,  közalapítványok,  civil  szervezetek,  országos, területi,  települési  nemzetiségi  önkormányzatok,  nonprofit  gazdasági  társaságok,  gazdasági társaságok  és  a  köznevelési  feladatot  alaptevékenységként  végző,  a  személyi  jövedelemadóról szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó  egyéni  vállalkozók,  állami  felsőoktatási  intézmények,  mint fenntartók,

  • amelyek  intézményeinek  alapító  okiratában,  helyi  pedagógiai  programjában  az  óvodai fejlesztő  program,  képesség-kibontakoztató,  integrációs  felkészítés  támogatásra  való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel;
  • továbbá  amelyek  a  képesség-kibontakoztató,  integrációs  felkészítés  és  óvodai  fejlesztő programot köznevelési intézményükben a támogatási időszakban működtetik.

Letölthető dokumentumok

A támogatási igénylés benyújtásának határideje2014. május 9. 

A pályázati kiírás keretében beküldendő EPER Regisztrációs nyilatkozat postázási címe a következő:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Budapest
Pf.1466
1387

A pályázattal kapcsolatos további információkat a  www.emet.gov.hu  honlapon, valamint az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

Telefon: 06-1-795-2897