palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

INVITEL INNOAPPS DÍJ

Az Invitel díjazza a legtehetségesebb fiatal magyar fejlesztőket. Az Invitel InnoApps Díj egy pályázat, amelyben középiskolák és felsőoktatási intézmények diákjai vehetnek részt. A pályázaton valamilyen újszerű, ötletes „alkalmazás” (applikáció) benyújtásával lehet indulni.

Ez lehet olyan innovatív fejlesztés, amely akár üzlethez/munkához, akár a szórakozáshoz köthető. A lényeg: kizárólag megvalósított, működő alkalmazásokkal, szoftverekkel, webes fejlesztésekkel (stb.) lehet pályázni, tervekkel nem.

Invitel InnoApps Díj: nevezési határidő 1 héttel meghosszabbítva!!!!!!

A pályázatok beadásának végső határideje: 2012. február 28.

A pályázat időtartama: 2011. november 28. – 2012. február 28.

Pályázati feltételek:

 Részvételi feltételek

A Díj odaítélése nyílt pályázat keretében zajlik. A Díjra pályázhatnak azok a diákok, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • A Pályázó érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik.
 • A benyújtott alkalmazás megvalósított, azaz leprogramozott, működőképes.
 • Az alkalmazás igazoltan a Pályázó munkája, azt a forráskódok átadásával bizonyítja.

A 18. életévét még be nem töltő pályázó csak azt követően vehet részt a pályázásban, ha rendelkezik a törvényes képviselője előzetes hozzájárulásával, amelyhez szükséges dokumentum letölthető ITT.

Kategóriák: A pályázatokat az alábbi kategóriákban várjuk:

 • I. Szórakozz! – minden olyan alkalmazás, amely a szórakoztatással, szórakozással függhet össze, megvalósítás formájától, annak hasznosságától függetlenül.
 • II. Ne szórakozz! – minden olyan alkalmazás, ami tanulással, munkával, tájékozódással, információs összeköttetéssel, bármilyen hasznosnak ítélt dologgal kapcsolatos, megvalósítási formájától függetlenül.

Például lehet pályázni: Android, iPhone alkalmazásokkal, játékokkal; PC, Apple Macintosh szoftverrel, applikációval vagy webes fejlesztéssel, Facebook alkalmazásokkal.

A pályázat benyújtásának módja

 • A Pályázó a www.invitel.hu/innoapps címen elérhető rövid űrlap hiánytalan kitöltésével pályázhat.
 • A Pályázó egyidejűleg több pályázatot is benyújthat, amennyiben a Pályázó több olyan fejlesztést is megvalósított, amelyeket érdemesnek tart a megmérettetésre.
 • A pályázat benyújtásának meghosszabbított határideje 2012. február 28.

A jelentkezés alapfeltételei:
A jelentkező jelölje be a kategóriát, mutassa be az alkalmazási területet, az alkalmazás megvalósításának célját, annak lényegét, újításait, innovatív megoldásait, újszerűségét.

A pályázati űrlappal egyidejűleg az alkalmazást is el kell juttatni az Invitelhez. Ennek módja az alkalmazás feltöltése a következő webcímre: www.invitel.hu/innoapps (Kérjük, hogy az alkalmazás feltöltését egy külön könyvtárba tegyék meg, melynek név formátuma a következő legyen: palyazoneve_palyazatijelige. (pl.: kissgeza_szorakozz).

Amennyiben a Pályázó a 18. életévét még nem töltötte be, az alkalmazással együtt a törvényes képviselője által saját kezűleg aláírt hozzájárulás digitalizált (szkennelt, lefotózott) változatát is fel kell töltenie.

Az érvényes pályázat feltétele egy mellékelt bemutató a pályamunkáról, amely lehet szöveges leírás, fényképekkel történő illusztráció, vagy egy maximum 30 másodperces videó, amely a működő alkalmazást mutatja be, a következő kritériumok szerint:

 • A videó film minősége, tartalma nem értékelési szempont, kizárólag a pályamű könnyebb érthetőségét szolgálja.
 • A videókat kizárólag videó megosztó portálon tudjuk elfogadni, pl. YouTube, Vimeo, Inda videó, stb. A linkeket küldjék el!
 • Mindenképpen küldjön a pályázó olyan képet, ami az alkalmazás Avatar képe lesz a szavazó modulban a Facebookon. Ez lehet az alkalmazásból egy kép vagy egy versenyző által kiválasztott, szerzői licence jogokat nem sértő kép. Ezt kérjük megjelölni a feltöltendő anyagban avatar.jpg néven!
 • Azok a pályázatok kizárásra kerülnek, amelyek bemutatói nincsenek összhangban a benyújtott pályaművel.

A pályázat akkor érvényes, hogy ha a bemutató anyagot, a pályázati adatlapot – 18. életévét be nem töltött pályázó esetén Törvényes képviselő hozzájárulását – és az alkalmazás forráskódjait is tartalmazza a pályázó által létrehozott könyvtár. A forráskód megadására kizárólag a pontos beazonosíthatóság miatt és a csalók kiküszöbölése végett van szükség. Az Invitel Zrt. kijelenti, hogy a forráskódokat semmilyen formában nem használja fel, és azokat megsemmisíti a verseny lezárulását követő 15 napon belül.

Alkalmazások technológiai megkötései: Elfogadott alkalmazás platformok: Android alkalmazás, iPhone (iOS) alkalmazás, PC szoftver, Apple Macintosh szoftver, weboldal/alkalmazás, Facebook alkalmazás.

Szeretnénk a pályázók figyelmét felhívni az alábbiakra:

 • Weboldal esetén nem tudunk biztosítani tárhelyet. A versenyzőnek saját maga kell arról gondoskodnia!
 • Android és iPhone alkalmazások esetén a Market-en, vagy a Store-ban ingyenessé kell tenni a verseny idejére az alkalmazást!
 • PC szoftver esetén biztosítani kell az általános Windows install csomagot, amely lehetőséget biztosít az alkalmazás egyszerű telepítésére. Speciális futtatókörnyezet igénye esetén kérjük a pontos specifikációt és leírást megadni. Ha ez egy általános asztali naked Windows operációs rendszeren nem fut, kérjük jelezni ezt a pályázati anyagban (pl. Java változatai)!
 • Minden alkalmazáshoz kérünk részletes telepítési leírást: telepítés lépései, szükséges operációs rendszer, szükséges környezet, minimum hardware igény, stb.
 • Amennyiben a szoftverhez hardware eszköz is tartozik, kötelező azt személyesen az Invitel székházában prezentálni és bemutatni a szoftverrel együtt hogyan működik.
 • Jelszóval védett alkalmazás esetén kérjük megadni a hozzáférést.

Verseny kizárásával járnak az alábbiak:

 • Teljesen hibás szoftver, amely működésképtelen, vagy olyan hibával került feltöltésre, amely a tesztelést és bemutatást akadályozza.
 • Olyan pályamű, amely speciális futtatókörnyezetet igényel, amelyet egy általános platformon nem lehet tesztelni.
 • Ha pályamű politikai hirdetést, vallási vagy faji megkülönböztetést tartalmaz, illetve a jó ízlést megsérti.
 • Ha pályamű olyan grafikai, zenei vagy bármilyen egyéb olyan elemet tartalmaz, amely szerzői licence jogokat sért.

Prezentáció: Amennyiben a pályamű bemutatása annak tartalma miatt nehézkes (pl.: nem webes, facebook, iphone, vagy android alkalmazást tölt fel a versenyző,) feltétlen szükséges egy a pályázó által készített videó vagy egyéb pl. ppt prezentációs anyag amelynek minősége lehetővé teszi annak pontos bemutatását (mert adott esetben például a díjátadó gálán nem tudjuk bemutatni a pályaművet ennek hiányában).

Hiánypótlás:

 • Hiánypótlásra van lehetőség, de kizárólag a hiánypótlásról történt értesítés utáni 7 naptári napon belül.
 • A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az Invitel a Pályázóról riportfilmet, interjút vagy fényképsorozatot készítsen, és azt a Díjjal, illetve szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációjában felhasználja.

A Díj odaítélésének folyamata:

 1. A Pályázók pályázataikat a pályázat meghirdetésétől számítva, de legkésőbb 2012. február 21. napjáig online módon nyújthatják be.
 2. A szakmai zsűri a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül kiválasztja azokat, amelyeket a benyújtott pályázat alapján érdemesnek tart a Díj elnyerésére, és ezen pályázók képviselőit adott esetben egy személyes beszélgetésre is elhívja.
 3. A szakmai zsűri csak a „Ne szórakozz!” kategória győztesét választja ki, a „Szórakozz!” kategória győztesét a közönség választja. Az eredményhirdetésre 2012 márciusában kerül sor.
 4. A „Szórakozz” kategória pályázataira az Invitel Facebook profilján lehet szavazni 2012 márciusáig, további részletek az Invitel Facebook oldalán lesznek elérhetőek. A szavazás lezárására a Díjátadó napján kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos eseményeket folyamatosan nyomon követhetik a www.invitel.hu/innoapps honlapon.

A szakmai zsűri tagjai

A zsűri elnöke: Zsembery György, az Invitel vezérigazgató-helyettese

A zsűri tagjai:

 • Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója
 • Sugár Mihály, a BellResearch vezető tanácsadója
 • Dely Tamás, a HVG Kiadó Zrt. tartalmi – és üzletfejlesztési igazgatója
 • Orosz Györgyi,  a Sanoma Media Budapest Zrt. kommunikációs és networking tanácsadója

Az „Invitel InnoApps Díj”

Mindkét kategória győztese:

 • megkapja az „Invitel InnoApps Díj” emlékplakettjét;
 • korlátlan ideig jogosult az „Invitel InnoApps Díj” cím viselésére és annak feltüntetésére;
 • megjelenik a Díj ünnepélyes átadásán, ahol lehetőséget biztosítunk részére, hogy bemutatkozzon a média képviselőinek is;
 • neve és a pályázat rövid bemutatása megjelenik az Invitel kiadványaiban, honlapján, sajtócikkeiben, egyéb kommunikációs anyagaiban.

A „Ne szórakozz!” kategória zsűri által választott nyertese a fentieken túl az alábbi anyagi jellegű nyereményben is részesül.

 • 200 000 Ft.
 • 1 db Huawei S7 Slim 3G Tablet PC

A „Szórakozz!” kategória közönség által választott nyertese a fentieken túl az alábbi anyagi jellegű nyereményben is részesül.

 • 200 000 Ft.
 • 1 db Huawei S7 Slim 3G Tablet PC

A nyeremények személyi jövedelemadó mentesek!

A nyeremény igénybevételének feltételei: Kizárólag a nyertes veheti igénybe a nyereményt, az harmadik félre nem ruházható át. Az InnoApps versenyben a felsőoktatási partnerünk az ONIK egyesület.

Gombkötő Zoltán
PR főmunkatárs
telefon: 06 20 310 4797
email:  gombkotoz@invitel.co.hu

Drágus Richárd
vezető project manager
Tel: 06 30 626 7668
Email: dragus@smg.hu

Bővebben: http://www.invitel.hu