palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Invitel InnoMax Díj 2010

innomax díj 2010Az Invitel Távközlési Zrt.  2009 után, idén immár második alkalommal hirdeti meg az InnoMax pályázatot. Az Invitel fontosnak tartja a korszerű üzleti infokommunikáció elterjedését és a pályázaton keresztül is támogatni kívánja a kis- és középvállalatok ez irányú innovációs törekvéseit, motiválni a technológiai fejlesztéseiket. Az Invitel az „Invitel InnoMax Díj” megalapításával és odaítélésével is szeretné kifejezni elkötelezettségét az üzleti maximalizmus iránt.

Az Invitel InnoMax 2010 Díjat (a továbbiakban: Díj) a szakmai zsűri azoknak a kis- és középvállalatoknak ítéli oda, amelyek a 2009. január 1 – 2011. január 31. között az Invitel üzleti infokommunikációs megoldásaira támaszkodva, azokat innovatív módon felhasználva értek el üzleti sikereket.

Részvételi feltételek

A Díj odaítélése nyílt pályázat keretében zajlik. A Díjra pályázhatnak mindazon kis- és középvállalatok, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a Pályázó a pályázat benyújtásakor az Invitel előfizetője,
 • A cég létszáma 5-250 fő között van, valamint
  • 1.2.1. a Pályázó vállalati telekommunikációja korszerűsítése érdekében IT fejlesztéseket végzett (pl. internet-, telefon- és adatkommunikációs szolgáltatások, alkalmazások bevezetése, használata, fejlesztése stb.),
  • 1.2.2. vagy olyan fejlesztést / beruházást végezett, amelyet saját gazdasági társasága életében hasznosnak és sikeresnek ítél meg (pl. ennek eredményeként javult a cég vállalatirányítási rendszere, üzleti versenyképessége, gazdasági, pénzügyi eredménye, a munkatársak közötti információk integráltsága, ügyfelei elégedettsége; hatékonyabbá vált a közös munka a cégen belül vagy az ügyfeleivel)
  • 1.2.3. vagy olyan találmánnyal, új szolgáltatással, ötlettel jelent meg piacon, amivel jelentős versenyelőnyre tett szert.

Kategóriák

A pályázatokat az alábbi kategóriákban várjuk:

 • I. kategória: az összes foglalkoztatott létszámadata 5-19 fő közötti
 • II. kategória: az összes foglalkoztatott létszámadata 20-69 fő közötti
 • III. kategória: az összes foglalkoztatott létszámadata 70-250 fő közötti

A pályázat benyújtásának módja

A Pályázó a www.invitel.hu/innomax címen elérhető rövid űrlap hiánytalan kitöltésével pályázhat. A Pályázó egyidejűleg több pályázatot is benyújthat, amennyiben a Pályázó gazdasági társaságnál 2009. január 1 – 2011. január 31. között több olyan fejlesztés is megvalósult, amelyeket érdemesnek tart a megmérettetésre.

A pályázat benyújtásának határideje 2011. január 31.

A jelentkezés alapfeltételei:

 • A jelentkező mutassa be a részvételi feltételek szerinti innovativitását és az így elért eredményeit. A pályázatban kérjük megjeleníteni, hogy az Invitel szolgáltatásai milyen szerepet játszottak a sikerben.
 • A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az Invitel a Pályázó gazdasági társaság olyan jellegű működéséről, amely összefügg a pályázatban bemutatott eredményeiről riportfilmet, vagy fényképsorozatot készítsen, és azt a Díjjal, illetve szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációjában felhasználja.
 • Az InnoMax 2010 pályázaton indulhatnak azok a cégek is, akik a tavalyi (InnoMax2009) pályáztak, akár a tavalyi nem nyertes pályázat újbóli beadásával is.

A Díj odaítélésének folyamata:

 1. A Pályázók pályázataikat a pályázat meghirdetésétől számítva, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig online módon nyújthatják be.
 2. A szakmai zsűri a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül kiválasztja azokat, amelyeket a benyújtott pályázat alapján érdemesnek tart a Díj elnyerésére, és ezen pályázók képviselőit egy személyes beszélgetésre hívja. Erre az interjúra 2011. február 18. napjáig sor kerül.
 3. A szakmai zsűri kiválasztja a három kategória nyertesét, az eredményhirdetésre 2011. márciusban kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos eseményeket folyamatosan nyomon követhetik a www.invitel.hu/innomax honlapon.

A szakmai zsűri tagjai

A zsűri elnöke:

Zsembery György, az Invitel üzleti működéséért felelős vezérigazgató-helyettese

A zsűri tagjai:

Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke

Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója

Orosz Györgyi, az FN.hu főszerkesztője

Sugár Mihály, a BellResearch vezető tanácsadója

Az „Invitel InnoMax 2010 Díj”

Mindhárom kategória győztese:

 • megkapja az „INVITEL InnoMax Díj 2010″ emlékplakettjét;
 • korlátlan ideig jogosult az „Invitel InnoMax Díj 2010″ cím viselésére és annak feltüntetésére;
 • megjelenik a Díj ünnepélyes átadásán, illetve az azt kísérő sajtótájékoztatón, ahol lehetőséget biztosítunk részére, hogy cégét bemutassa;
 • neve és rövid bemutatása megjelenik az Invitel üzleti megoldásaival kapcsolatos kiadványaiban, honlapján, sajtócikkeiben, egyéb kommunikációs anyagaiban.

A kategória nyertesei a fentieken túl az alábbi anyagi jellegű nyereményben is részesülnek.

 • Az I. kategória (5-19 fő) nyertesének részére minden meglévő szolgáltatásán túl vásárolt új Invitel-szolgáltatás értékéből jóváírás, összesen 300.000 Ft értékben
 • A II. kategória (20-69 fő) nyertesének részére minden meglévő szolgáltatásán túl vásárolt új Invitel-szolgáltatás értékéből jóváírás, összesen 500.000 Ft értékben
 • A III. kategória (70-250 fő) nyertesének részére minden meglévő szolgáltatásán túl vásárolt új Invitel-szolgáltatás értékéből jóváírás, összesen 1.000.000 Ft értékben

A nyeremény igénybevételének feltételei:

 • Kizárólag a nyertes gazdálkodó szervezet veheti igénybe a nyereményt, az harmadik félre nem ruházható át.
 • A nyereményt a meglévőtől eltérő, új Invitel-szolgáltatás igénybevételére lehet felhasználni, a nyertes gazdálkodó szervezet által már igénybe vett Invitel-szolgáltatás kapcsán nem (pl. a nyeremény nem használható fel az Invitel és a nyertes között hatályban lévő szerződés kompenzációjaként).
 • A nyeremény csak a nyertes és az Invitel között az eredményhirdetést követő 6 hónapon belül megkötött, az új szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződések esetében a szolgáltatás átadását követő 1 évig használható fel.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap
Pályázati leírást

Bővebben:  http://innomax.invitel.hu/