palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ipar 4.0 – pályázat a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítására

Az Ipar 4.0 program támogatási program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását támogatja. Az Ipar 4.0 program keretösszege 1,5 milliárd forint.

A program célja
A program célja, hogy az Ipar 4.0 Iparfejlesztési Stratégia megvalósításához olyan eszközt adjon a Kormányzat kezébe, amely az Irinyi Tervhez illeszkedve a valós piaci igények mentén, új megközelítéssel, a nemzetközi trendeknek megfelelően támogatja az ipar intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását.

A program a feldolgozóipar, és IKT szolgáltatási szektor intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakítását kívánja támogatni, az Irinyi Tervben lefektetett célokhoz illeszkedően. A program mintegy 5 – 25 hazai vállalkozás támogatásával járul hozzá Magyarország innovatív újraiparosításához, elsősorban a kis- és középvállalkozások minőségi megújításához, versenyképességük javításához. A program keretében nyújtott támogatások munkahely teremtési kötelezettséggel nem járnak, az esetleges munkahely teremtési vállalások azonban a támogatási kérelmek elbírálása során előnyt jelenthetnek. A munkahely teremtési vállalás a támogató döntést követően már nem vonható vissza, megvalósítása kötelező.

Az előirányzat célja az Ipar 4.0 program keretében az alábbi területeken megvalósuló fejlesztések támogatása, együttműködések és hálózatok kialakítása:

 1. Gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folyamatok automatizálása, horizontális, és vertikális rendszerintegráció
  • Szilárd/folyékony nyersanyagok, alkatrészek, részegységek beléptetése, átvétele (komplett betárolás automatizálása, és készletnyilvántartás; nyersanyag/anyag tárolás felügyelete), a nyersanyagok, alkatrészek, részegységek gyártásba vitel előtti előkészítése
  • Gyártóeszközök szenzorokkal történő felszerelése, intelligens kiberfizikai rendszerek és hálózatok kialakítása, a gyártó, feldolgozó, és segéd alrendszerek automatizálása, csatlakoztatása termelés irányító rendszerhez, folyamatkövető rendszerek, vállalati monitoring és adat archiváló rendszerek kialakítása
  • Intelligens energiafelhasználás, energia management és energiaoptimalizálás
  • Gyártás biztonságtechnikája, és környezetvédelmi rendszer működtetésének automatizálása
  • Késztermék kezelése (kiszerelés komplett automatizálása (folyadék/szilárd) ezek nyilvántartása; csomagolás; késztermék letárolás automatizálása, nyilvántartása; készterméktárolás felügyelet)
  • Kiléptetés, elszállítás automatizálása, termék recycling folyamat kialakítása (anyag kiléptetés, nyilvántartás; késztermék követési, nyilvántartási kötelezettség esetén a késztermék nyomon követése)
 2. Felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, felhasználása a gyártási, és logisztikai folyamatokban
  • kiterjesztett valóság alkalmazása karbantartásban, távoli segítségnyújtásban, (hiba-okelemzés gépi tanulási módszerekkel, prediktív karbantartás)
  • gyors prototípus előállítás, vevők bevonása a prototipizálásba, egyidejű tervezés, és gyártás vizualizáció MES – Manufacturing Execution System
  • ellátási lánc kollaboráció (termelési tervek, készletadatok megosztása révén), ellátási lánc-, készlet- és termeléstervezés optimalizálás, a piaci igények kielégítéséhez szükséges optimális készlet-, beszerzési és termelési tervek készítése (termelési- és erőforrás adatok valós idejű gyűjtése és megjelenítése)
 3. Intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm robotok; autonóm járművek (AGV) kialakítása, rendszerbe állítása a gyártás és logisztika területén
  • robotokkal támogatott gyártás, kollaboratív robotok
  • kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
  • korszerű raktár- és gyártáslogisztikai megoldások
 4. Additív gyártási technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése
  • kis sorozatú és egyedi gyártást támogató megoldások
 5. Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkacsoportja által kidolgozott koncepció alapján megvalósuló projektek

Támogatásban részesíthetők köre

 • Támogatás kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: kkv. tv.) szerinti mikro- kis és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény részére nyújtható.
 • A kkv. törvény szerinti mikro- kis és középvállalkozások, illetve a velük konzorciumban társuló nagyvállalatok, felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmények az elbírálás során előnyt élveznek.
 • Felsőoktatási-, vagy közoktatási, köznevelési intézmény önállóan nem, csak nagyvállalattal, és KKV-val alkotott konzorcium tagjaként nyújthat be támogatási kérelmet, részesülhet támogatásban.
 • A nagyvállalat vagy felsőoktatási intézmény vagy közoktatási, köznevelési intézmény és a hozzá kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások által együttesen megvalósítandó fejlesztéseket ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek nevezzük, amely a konzorciumi tagok által megvalósítandó részprojektekből áll össze.

Támogatásban részesíthetők köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Nagyvállalatok
 • Felsőoktatási vagy közoktatási, köznevelési intézmény

 A támogatható tevékenységek köre

 • eszközbeszerzés, a meglevőnél magasabb minőséget biztosító, automatizálható, vagy automata gépek és berendezések beszerzésével;
 • meglévő eszköz átalakítása, továbbfejlesztése, meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló beruházás;
 • immateriális javak beszerzése,
 • humán erőforrás fejlesztése képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, ezekhez kapcsolódóan külföldi rendezvényeken való részvétel,
 • demonstrációs képzések szervezése, lebonyolítása.

 A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

Az előirányzat által egy kedvezményezett részére legalább 20 millió forint, legfeljebb 500 millió forint összegű támogatás nyújtható, amelynek intenzitása nem haladhatja meg az 50/2017. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott támogatási kategóriák, jogcímek szerinti mértéket.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtási határideje

A 2018. évi keret vonatkozásában támogatási kérelem benyújtására 2018. október 15-ig van lehetőség. A tervezett fejlesztés megvalósulásának dátuma nem lehet későbbi, mint 2019. május 15.

Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. december 31-ig van lehetőség, amely alapján támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

A támogatás folyósítása, támogatási előleg
A támogatás folyósítása – a támogatási előleg kivételével – a támogatást igénylő által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik

Támogatási előleg egy alkalommal igényelhető, melynek maximális mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-a, de maximum 100 millió Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg igénylésétől függetlenül az előleg és az előleggel csökkentett fennmaradó támogatás felhasználására vonatkozó elszámolást legkésőbb 2019. május 15-ig be kell nyújtani. A támogatási előleggel való elszámolásig további támogatás nem kerül folyósításra.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás