palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj 2012

Pályázat a Wekerle Sándor Alapkezelő által a TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program c. kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj programhoz.

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki- és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

A Wekerle Sándor Alapkezelő a Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A teljes támogatás összege: 84 000 000 Ft. Jelen pályázati felhívás keretében maximum 34 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

A támogatás célja azon kiváló, magyar állampolgárságú doktorjelöltek ösztöndíjban részesítése:

  • akik doktori tanulmányaik alatt kiemelkedő eredményességgel kutattak,
  • a támogatási időszakban aktívan részt vesznek egy adott kutatás-fejlesztési projektben magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen,
  • vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat,
  • a támogatási időszak végéig benyújtják disszertációjukat.

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.

Az ösztöndíj havi összege: 200 000 Ft.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát, és a regisztrációs nyilatkozatot postai úton megküldje az Alapkezelő címére.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje 2012. június 20. 24:00 óra.

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszerben 2012. május 25-től lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@wekerle.gov.hu, illetve az informatikai rendszeren keresztül.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu