palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi  erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében  megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.
Az ösztöndíj célja, a fiatal, tehetséges doktorjelöltek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.
A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra, de a maximális 600 000 000,- Ft összeget nem lépheti túl.
Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan  200  – 250 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.
Az ösztöndíj havi összege: 200 000 Ft.
Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a  műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.
Letölthető dokumentumok
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu)
regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál  – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság  a Konvergencia Régióban  Projektiroda,  2801 
Tatabánya, Pf.: 1826.
A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az  informatikai rendszerben kell feltölteni, annak  véglegesítésével a pályázat  beadottnak minősül. A  véglegesítésnek  2013. január 22. 18:00– óráig kell  megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.
A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2012. december 18-tól lehetséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül,  illetve a következő e-mail címen tehetik fel: jedlik424@kih.gov.hu.
A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu.