palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

JELEK 2021 irodalmi pályázat

Az Algyői Könyvtár Algyő Önkormányzata támogatásával irodalmi pályázatot hirdet. A pályázat célja, ráirányítani a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy-egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Cél az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

A pályázat fővédnöke: Molnár Áron Algyő nagyközség polgármestere

A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban

A pályázat weboldala és e-mail címe: JELEK 2021.webnode.hu irodalmipalyazat.algyo@gmail.com

Pályázók köre: Pályázatunkra amatőr, kezdő és már publikáló szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent megfogalmazott és kibontott témában.
Pályázni versekkel és novellákkal lehet
Pályázhatnak hazai és határon túl élő alkotók
Alsó életkori határ: betöltött 16. életév
A pályázaton, a szervezők, a zsűri tagjai, a Könyvtár dolgozói és családtagjaik nem vehetnek részt.

Pályázat célja: A negyedszer kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy-egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.
A pályázatra érkezett és a zsűri által kiválogatott pályaművekből (csak a legjobbak) antológia készül. Minden résztvevőt megillet egy példány a készült antológiából, abban az esetben is, ha pályázata nem kapott helyet benne.

Mielőtt pályázatát benyújtja, kérem, figyelmesen olvassa el a pályázat feltételeit!

Pályázat beküldési határideje 2021. szeptember 15.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap

Formai követelmények:

I, A pályázathoz a következő dokumentumokat kérjük elküldeni:
1, Pályamű(vek),
2, kitöltött és aláírt pályázati űrlap,
3, a pályázati díj megfizetéséről szóló igazolás.

II, A pályázatokat csak elektronikus úton beküldve fogadjuk el: pályázataikat a irodalmipalyazat.algyo@gmail.com e-mail címen várjuk.
Kérjük, hogy a t
árgy rovatba írják be: Jelek 2021 Irodalmi Pályázat.

III, Egy pályázó: vers kategóriában maximum 2 alkotással, novella kategóriában maximum 1 alkotással pályázhat.
Egy mű maximális hossza:
vers esetében maximum 36 sor
novella esetében maximum 5 gépelt oldal
Ettől eltérő – hosszabb alkotásokat – indoklás nélkül töröljük.

IV, Formázási előírások:
– A pályaműveket kizárólag Word dokumentumban (doc vagy docx kiterjesztés) fogadjuk el
A/4-es méret
– margók: 2,5 cm,
– betűtípus: Times New Roman 12
– sorköz szimpla.
Ettől eltérő formázást nem fogadunk el, a pályázatot töröljük. A későbbi reklamációk elkerülése végett kérjük e pont maradéktalan betartását. A pályáztatónak nem feladata a beküldött pályamű előírt formátumra történő konvertálása.

V, Tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a NMHH vagy a magyar jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd obszcén szavak, illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai nézetek stb.) Ezeket indoklás nélkül töröljük. – a beküldött pályaművek cseréjére nincs lehetőség, annak kizárólag a törlését kérheti a pályázó a befizetett pályázati díj visszakövetelése nélkül.

VI, Nevezési díj:  1000.-Ft/alkotás + egyszeri 500 forint postaköltségre
A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat benyújtásával egy időben az Algyői Könyvtár 12067008-01331463-00100000 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy „Jelek 2021”Nevezési díjat a pályázó nem igényelheti, pályázat kiírója pedig nem fizeti vissza, még abban az esetben sem, ha a beküldött pályaműve formai, terjedelmi vagy a kiírás más pontjaiba ütköző okok miatt indoklás nélküli törlésre kerül.

 VII, Változtatás joga: A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet. Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt feltételeket módosíthatja. A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény a: Jelek 2021.webnode.hu és a Facebook Jelek 2021. oldalon érhető el.

VIII, Hozzájáruló nyilatkozat: A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a pályázaton saját írásaival vesz részt, melyek saját szellemi termékei, a felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát. Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül – felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális rendezvényein, honlapján.

Pályaművek zsűrizése: szakmai zsűri: a kiíró által felkért személyek. A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

  1. Közönségszavazatok: Várjuk a kedves olvasók szavazatát is 2021. szeptember 30-ig.
    A legtöbb szavazatot elért pályázó közönségdíjban részesül. Csak az eddig az időpontig leadott szavazatok érvényesek!

XI, A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónk érvényes, elfogadott alkotása, megjelenik a Könyvtár által erre a pályázatra létrehozott Facebook oldalon és honlapon.

XII, Eredményhirdetés: Egy későbbi időpontban Algyőn megrendezésre kerülő irodalmi esten. Erről az időpontról minden résztvevőt e-mailben értesítünk.

XIII,  Díjazás  A díjazás kategóriánként történik.  A díjazottakat e-mailben is értesítjük.

  1.  helyezett: Elismerő oklevél + 25.000.-Ft
  2.  helyezett: Elismerő oklevél + 15.000.-Ft
  3.  helyezett: Elismerő oklevél + 10.000.-Ft

 A díjak utalvány formájában kerülnek kiosztásra.

 A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat és további különdíjakat is adományozhat.

 XIV, Pótkötetek rendelése:
A minden pályázónak ingyenesen járó egy antológia mellett lehetőség van pótkötetek rendelésére is. A pótkötetek kiegyenlítése ugyanarra a számlára történik ahova a pályázó a pályadíjat befizette, de ennek a megrendelésnek a kiegyenlítését külön kell kezelni, nem lehet a pályadíjjal együtt rendezni.
– antológia példányok rendelésére a pályázati űrlapon van lehetőség de ellenértékének kiegyenlítése, csak elkülönítve a pályázati díjtól történhet
– a megrendelt antológia/antológiák utólagos lemondására nincs lehetőség.
A pótkötet ára:  2.500.-Ft/ kötet + postai költség
A postaköltség a postai díjszabás módosulása miatt az alábbiak szerint alakul: 800.-Ft/ kötet
Külföldre történő postázás esetén a megrendelés előtt kérem tájékozódjon a pályázat kiírójánál az aktuális postai díjszabásról.

XV, Pályázat érvényessége:
A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be egy elektronikus példány a pályamunkából;
– nem érkezik be a pályaművel egy időben egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt elektronikus példány a pályázati űrlapból,
– nem érkezik be a pályaművel egy időben a pályázati díj megfizetésének igazolása.
– nem magyar nyelvű a pályamunka;
– jogsértő tartalmú a pályamunka;
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek.
–  rasszista vagy a jóízlést sértő a beküldött pályamű tartalma.

XVI, A közzététel főbb szabályai:
az érvénytelen pályázatok nem kerülnek közzétételre – az érvénytelen pályázatok nem kerülhetnek bele az antológiába
– a helyesírási hibákkal tűzdelt pályázatokat a zsűri nem javítja, a nyelvhelyesség a pályázó felelőssége. Helyesírási hibákkal tűzdelt pályamű az antológiába válogatáskor kizárható.
– kizárólag a pályázó felelőssége az, ha olyan pályaművet nyújt be, mely más vagy mások személyiségi jogait sérti. A Zsűri ezt nem vizsgálja, de ha a tudomására jut, azonnal és indoklás nélkül törli a pályaművet a pályázati díj visszafizetése nélkül. A személyiségi jogok megsértéséből adódó jogviták esetén a pályáztató, ebben a kérdésben felelősséget nem vállal.
– A pályázat zsűrije nem tudja és nem is veheti figyelembe azt, hogy a pályázó a benyújtott pályaművével egy másik pályázaton milyen eredményt ért el. A pályázat benyújtásával a pályázónak tudomásul kell venni a pályázat zsűrijének döntését. Reklamációnak helye nincs.