palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kaán Károly verseny 2016/2017

A Kaán Károly XXIV. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny célja a különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, kiselőadásban mondanivalójuk kifejtésére.

A verseny tartalma:

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik.
Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, erdőkkel kapcsolatos alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet élővilágának bemutatásával.
Az ott végzett megfigyelések bővítése a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, továbbá a Duna- Dráva Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park alapvető ismerete.

A verseny alapirodalma:
A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Kaán Károly élete és munkássága a verseny honlapján közzétett életrajz alapján. Ajánlott irodalomként a TermészetBÚVÁR című lap 2015. 3-4-5-6. és a 2016. 1-2. számaiban lévő poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park leporelló valamint a megjelölt írások.

A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny” című tanári segédanyag (megrendelhető: dr. Krizsán Józsefnétől: E-mail: kaankaroly@freemail.hu)

A verseny fordulói:

1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának időpontja: 2016. február 26. (péntek)
A verseny anyagát a versenybizottság készíti és juttatja el az intézményekhez. A megyei (fővárosi) fordulóba jutott versenyzők adatait (név, iskola, felkészítő tanár, házi verseny résztvevőinek száma) 2016. március 7-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezőkhöz. A megyei szervezők 2016. március 14-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának.

2. A megyei (fővárosi) fordulók időpontja: 2016. április 15. (péntek) 10 óra
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá a versenyzőnek és a felkészítő tanárnak emléklapot ad. A megyei versenyek szervezését a Pedagógiai Oktatási Központok valamint az Erdőgazdaságok segítik.

3. Az országos forduló időpontja: 2016. május 20-21-22.
Helye: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola Általános Iskola és Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.

Résztvevők: A megyei döntők legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről 4 fő). A döntő írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón kiselőadás keretében a versenyző öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, például: hazai erdőink, tájkép, élővilág, őshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, illetve a környezetvédelmi hagyományokról, akciókról, megfigyelésekről vagy kutatásokról.

Demonstrációként felhasználható: fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.

Az országos forduló része a poszter verseny. Témája: Az éghajlatváltozás hazai hatásai.

Az országos forduló részvételi díja a tanulóknak és a felkészítő tanároknak a támogatási pályázat döntésétől függően alakul. Az országos fordulón a felkészítő tanárok (tanulónként 1 fő) vehetnek részt.

A verseny díjazása:
A verseny első 3 helyezettje valamint felkészítő tanára Kaán Károly Emlékérmet, a TermészetBÚVÁR Alapítványtól a magazin egy éves előfizetését, könyvsorozatot és CD- kiadványokat, továbbá az Erdészeti Lapok egy éves előfizetését, természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy-és könyvjutalmat kap.

További díjak: az elméleti fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselőadáson kiemelkedő eredményt elért versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. A verseny legjobb 15 tanulója kedvezményes táborozási lehetőséget kap a XVI. Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 71. NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház).

Minden döntőbe jutó tanuló (23 fő) és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak. Külön elismerésben részesülnek a kettő vagy több alkalommal visszatérő felkészítő tanárok.

A fődíjas tanulók és felkészítő tanáraik (3-3 fő) Kaán Károly Emlékérmet és tárgyjutalmat kapnak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky –díjas szobrászművész.)

Pályázati kiírás: Kaán Károly verseny 2016/2017