palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kárpátaljai művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása 2016

Bethlen Gábor Alap pályázatPályázat Kárpátaljai művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatására.

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja: A 1227/2016. (V. 2.) számú Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása.

A pályázók köre:

 • Ukrajnában élő természetes személy, aki: Ukrajnában működő, akkreditált alap vagy középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében.

Igényelhető támogatás

Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg:  16,8 millió Ft.

Igényelhető támogatás

 1. Művészeti oktatási intézményben dolgozók, akik
  • művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és feladataikat magyar nyelven is ellátják. – összesen 100. 000 Ft.

A Támogató a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

Pályázatok benyújtásának módja: Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2016. július 1. – 2016. július 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványmegbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

Pályázati adatlap: A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

A pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
 • A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya;
 • A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata;
 • A  Kárpátaljai  Magyar Pedagógusszövetség igazolásának eredeti példánya;
 • A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv illetve éves programterv.

Letölthető dokumentumok

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak: www.kmkszalap.org

Részletes pályázati kiírás: Kárpátaljai művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása 2016