palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Keszthelyi imázs- és reklámfilm pályázat

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Kabinete pályázatot hirdetett „Imázs- és reklámfilm Keszthely”  címmel. A pályázat elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet Keszthely város természeti és épített értékeinek turisztikai jelentőségeire, valamint a térségünkben zajló kulturális, sport- és szabadidős programok sajátos „Balaton-parti” hangulatára.

Lényeges, hogy a beadott pályamű alkalmas legyen Keszthely népszerűsítésére, a város marketingkampányában történő felhasználásra,  valamint  promóciós ajándékként történő terjesztésre.

Pályázati feltételek

Pályázni 2 kategóriában lehet:

 • imázsfilm,
 • reklámfilm.

Jogi és személyi feltételek:

 • Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy és alkotócsoport. A 18. életévet be nem töltött természetes személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
 • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a kiíró nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
 • Egy pályázó  kategóriánként egy pályaművet nyújthat be. Egy pályázó  legfeljebb egy csoportban szerepelhet. Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a kiíró kizárólagos kapcsolatot tart.
 • Nem pályázhatnak a kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói.

Pályamunkák beadásának feltételei:

 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó nem részesülhet díjazásban, illetve köteles a díjat visszaszolgáltatni, amennyiben mindez a díjátadást követően válik ismertté.  A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal arra, hogy az a saját szerzői műve, továbbá arra, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, valamint annak közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
 • Amennyiben a beadott pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.
 • Amennyiben a beadott pályamű más személy bármely jogát sérti, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi  felelősséggel tartozik, és köteles kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
 • A pályamunkának meg kell felelnie továbbá a kiírásban szereplő technikai feltételeknek.

Pályamunkák benyújtásának módja:

Érvényes pályázatot a www.keszthely.hu oldalról letölthető nevezési lap kitöltésével együtt lehet benyújtani levélben, postán vagy személyesen az alábbi címre:

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet

8360 Keszthely Fő tér 1.

Egyazon pályázó különböző pályamunkáit külön, egymástól eltérő jeligével ellátva kell beadni.

A filmen vagy az adathordozón való személyes adatok, vagy azokra utaló bármely egyéb jelzés elhelyezése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Technikai feltételek:

 • A pályázatra egyaránt várjuk professzionális és amatőr filmkészítők jelentkezését.
 • A tetszőleges technikával, legalább 720p HD minőségben  készített  pályamunkát elektronikus formában (Quick  Time, AVI, MPEG formátumban)  vágva,  4:3 vagy 16:9 képarányban szerkesztve DVD adathordozón kell benyújtani.
 • Az imázsfilm maximum 480 sec., míg a reklámfilm 30-45 sec. hosszúságú lehet.
 • A filmen zenei és hanghatások színesíthetik az összképet.

Letölthető dokumentumok

Pályázati feltételek (módosított kiírás)
Nevezési lap

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

A határidő után beérkezett pályamunkákat a kiíró nem fogad el.

A kiíró a film készítésével kapcsolatos költségeket nem téríti meg, ugyanakkor a pályázatnak nincs nevezési díja.

Értékelés, díjazás:

 • A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai az érintett szakmák képviselői (pl. reklám, művészet, társadalomtudományok). A zsűritagok névsora 2012.  augusztus 31. napjáig a www.keszthely.hu honlapon kerül közzétételre.
 • Az eredményhirdetésre 2012. október 30. napjáig kerül sor.
 • Kategóriánként 1-1 szakmai fődíj kerül kiosztásra.

A szakmai fődíj: bruttó 150.000,- Ft értékű, technikai felszerelésre fordítható ajándékutalvány.

A leadási határidőt követően a beérkezett pályamunkákat a kiíró közönségdíj odaítélése céljából a www.keszthely.hu honlapon közzéteszi. A közönség által 2012. október 19. napjáig legtöbb szavazatban részesített, kategóriánként 1-1 pályamunkát a kiíró különdíjjal jutalmaz.

A  közönségszavazat különdíja: bruttó 50.000,- Ft értékű, technikai felszerelésre fordítható ajándékutalvány.