palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kezdő vállalkozás támogatás 2023

Kezdő vállalkozás támogatás 2023

A Vállalkozóvá válást elősegítő támogatást a legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott fiatalok is igényelhetik. A támogatás feltétele a foglalkoztatási szerv által nyújtott szolgáltatáson való részvétel, és az erről szóló Tanúsítvány megszerzése, valamint üzleti terv készítése. Azok támogathatók, akik önfoglalkoztatásukat főállású egyéni vállalkozóként, vagy őstermelőként, vagy gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban végezik, és a vállalkozást 24 hónapon keresztül fenntartják. A támogatási kérelem elbírálását követően a sikeres pályázó számára hat hónapon keresztül havi 232.000 Ft vissza nem térítendő támogatást, és kétmillió forint vissza nem térítendő tőketámogatást nyújtanak.

Kezdő vállalkozás támogatás 2023

A Vállalkozóvá válást elősegítő támogatást azok a fiatalok (és álláskeresők) vehetik igénybe, akiket legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, továbbá az állami foglalkozási szervként eljáró Kormányhivatal/Budapest Főváros Kormányhivatala által nyújtott – legalább 1 hónap időtartamú – szolgáltatás kertében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzik. A szolgáltatás keretében, (amely lehet csoportos foglalkozás személyes jelenléttel, illetve online) üzleti tervet készítenek, és az erről szóló Tanúsítványt megszerzik. Az ügyfelek a szolgáltatás időtartamára álláskeresést ösztönző juttatást kérelmezhetnek, amelynek összege 7.469 Ft/nap.

A szolgáltatás célcsoportja

A szolgáltatás célcsoportja általánosságban az illetékes járási hivataloknál álláskeresőként nyilvántartott/szolgáltatást kérő ügyfelek. Érdemes a Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat Munka.hu oldalát böngészni, mivel egyrészt folyamatosan jelennek meg a különböző vármegyékre vonatkozó hirdetmények, másrészt egyes vármegyéknél a támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élvez többek között, ha a kérelmező pályakezdő, vagy például ha a tervezett vállalkozás termelő tevékenység megvalósítására irányul.

A támogatás igénylésének további feltételei

A támogatás igénylésének további feltétele, hogy az álláskereső az önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként, vagy őstermelőként, vagy gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban végezze. Nem dolgozhat teljes munkaidőben máshol még egyszerűsített foglalkoztatás keretében sem. Továbbá vállalja, hogy a vállalkozást 24 hónapig fenntartja.

A támogatás időtartama és mértéke

A támogatás két elemből áll, amelyek csak együtt nyújthatók:

  • A (fiatal) vállalkozó hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100 százalékának megfelelő mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesül (2023-ban havi 232.000 Ft) amely utólag kerül folyósításra;
  • Kétmillió forint egyszeri, vissza nem térítendő tőketámogatásban részesül;

A lehetőség igénybevételére 2023-ban nem országosan, hanem csak egyes vármegyékben van lehetőség.

Kezdő vállalkozás támogatás 2023 programok

Vállalkozóvá válási támogatás 2023

Vállalkozó leszek 2023 munkaerőpiaci program

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás Tolna Vármegye

Vállalkozóvá válást elősegítő komplex támogatás Csongrád-Csanád vármegyében

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Vállalkozóvá válást elősegítő fővárosi munkaerőpiaci program

Önfoglalkoztatás Bács-Kiskun vármegyében 2023

Vállalkozóvá válási támogatás Somogy Vármegye

Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz

Baranya vármegye Vállalkozást elősegítő támogatás

Korábbi népszerű GINOP programok

Korábban a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a GINOP konstrukciók keretében valósultak meg.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása – GINOP-5.2.7-18 felhívás

A program jelenleg nem aktív

A GINOP-5.2.7-18 kódszámú konstrukció kifejezetten a 18 és 30 év közötti fiatalok vállalkozóvá válását támogatja. A programba nem vonhatók be azok, akiknek a lakcíme Közép-magyarországi régióban van, kivéve, ha rendelkeznek tartózkodási hellyel más fejletlenebb régióban. A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás maximális összege 4.573.800 Ft, amelyet továbbadott támogatás formájában az Államkincstár nyújt. A projekt teljes mértékben uniós forrásból valósul meg, összesen 26 182 005 703 Ft támogatásban részesül. A támogatási kérelmek 2019. 08.09. napjától legkésőbb 2021.01.31. napjáig, illetve a benyújtás felfüggesztéséig nyújthatók be. A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.01.29. A támogatási kérelmet azok a vállalkozók is benyújthatják, akik három hónapnál nem régebben alapítottak vállalkozást. A támogatási kérelmeket a Kincstár bírálja el 60 napon belül. A fiatal vállalkozó 12 hónapig bérköltség támogatást (munkáltatót terhelő adók és járulékok) kap, amelynek összege a 272 250 Ft összeget nem haladhatja meg. A vállalkozó a benyújtott Üzleti Tervben meghatározott TEÁOR/ÖVTJ szerint működik, a főtevékenységét nem módosítja és újat sem vesz fel. A támogatott vállalkozást további 12 hónapig fenntartani és működtetni kell, és egyéni vállalkozás esetén szüneteltetésre sincs lehetőség.

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – Képzés mentorálás (GINOP-5.1.9)

A program jelenleg nem aktív

A GINOP-5.1.9 kódszámú felhívás célja, hogy a 30 év feletti álláskeresők, (illetve közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek) és 30 év alatti fiatalok új egyéni vagy társas vállalkozást indítsanak Magyarország területén. A komplex szolgáltatás keretében (például ismeret és képességfejlesztés, tanácsadás, mentorálás, üzleti terv készítés) kombinált pénzügyi támogatás igénybevételére történő felkészítést nyújtanak a programban résztvevők számára. A képzési programot eredményesen végzők, és akik rendelkeznek jóváhagyott üzleti tervvel egyrészt az induló költségek támogatására maximum 4 573 800 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. A támogatás intenzitása 100 százalék. Másrészt további visszatérítendő támogatást is igényelhetnek.

Mit jelent az Ifjúsági Garancia Program

Az Ifjúsági Garancia Program célkitűzése, hogy uniós forrásból olyan átfogó programokat, intézkedés kombinációkat valósítson meg, amelyek által hatékonyan csökken az ifjúsági munkanélküliség, és hozzájárul a fiatalok élethelyzetének javulásához. A program lényege, hogy a NEET fiataloknak – akik 15-29 év közöttiek, se nem tanulnak, se nem dolgoznak- a foglalkoztatási szolgálat 4 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget kínáljon fel, ezek egyike a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. A program főként a GINOP konstrukciók, valamint a VEKOP keretében valósult meg. Azok vehetnek részt az egyes programokban, akik – a programba vonáskor – vagy regisztrált álláskeresők, illetve 18-25 év közöttiek esetén pedig az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanyai.

Ifjúsági Garancia aktív munkaerőpiaci program – GINOP-5.2.1-15, VEKOP-8.2.1-15

A program jelenleg nem aktív

A keretprogram a kevésbé fejlett régióiban élő legalább 157 ezer fiatal számára nyújt támogatást, például vállalkozások munkaerő támogatása, vállalkozások regionális munkaerő támogatása címen. A program keretösszege 172,27 Mrd forint. A programban való részvételhez a fiataloknak az illetékes járási hivatalok foglalkozatási osztályain lehet regisztrálni. A GINOP-5.2.1-15 egy komplex csomagból álló programra 2015. január 1. és 2022. december 31. között lehet képzést, bértámogatást, és munkaerőpiaci szolgáltatásokat igénybe venni. A Közép-magyarországi régióban pedig a VEKOP-8.2.1-15 kódszámú program keretében 7,6 ezer fiatal bevonásával, 8, 03 Mrd forintot használnak fel a 2015. szeptember 1. és 2022. december 31. között.

Forrás: Munka.hu