palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó II. pályázati felhívása SKHU/ETA/1901

Pályázat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alapra vonatkozó II. pályázati felhívására (SKHU/ETA/1901). Pályázható prioritási tengelyek (1) Természet és kultúra és (4)  Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének  javítása.

A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, mint a Kisprojekt Alap Ernyőprojektjeinek Vezető kezdeményezettje, a Kisprojekt Alap partnereivel (Kassa Megye Önkormányzata és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) együtt, meghirdeti az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alapra vonatkozó II. pályázati felhívását (SKHU/ETA/1901).

A pályázati felhívás a következő prioritási tengelyeken belül valósul meg:

 • 1. prioritási tengely – Természet és kultúra,
 • 4. prioritási tengely –  Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása.

1. Prioritási tengely – Természet és kultúra
Specifikus cél 1.1 – A határterület vonzerejének fokozása
Ez a specifikus cél a régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználására fókuszál, ami hozzájárulhat a fenntartható helyi gazdaság fejlődéséhez; a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növeléséhez, különféle kulturális és természetvédelmi tevékenységek megvalósítása által; a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növeléséhez a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek megvalósítása által; valamint a látogatók számának növekedéséhez a programterületen.

Támogatható tevékenységek indikatív listája

Természet:

 • a kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése a programterületen,
 • a kiegészítő infrastruktúra felújítása vagy építése (helyszínek, már meglévő látogatóközpontok jelölése…),
 • a természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok megosztása a folyómenti területeken,
 • közös környezetvédelmi kampányok és oktatási programok kialakítása és megvalósítása,
 • erdészettel kapcsolatos programok kialakítása és megvalósítása gyermekek számára,
 • közösségi kertek létrehozása,
 • a természetes élőhelyek tisztítására és javítására irányuló programok kialakítása és megvalósítása,
 • stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek kidolgozása a természeti örökség megújítása érdekében (a jogosultság csak az átfogó beruházási tervek kiindulási dokumentumaként érvényes)

Turizmus:

 • kerékpárútvonalak (nem közutak) és a turisztikai infrastruktúra megújítása és megjelölése,
 • közös kerékpártúrák szervezése,
 • zöld útvonalak / ökoutak építése,
 • kis vízi /folyami infrastruktúrák építése (pontonok, stb.),
 • kempingek / táborok létrehozása és kialakítása,
 • kerékpár, hajó, stb. bérbeadó közösségek alapítása,
 • a kis terjedelmű turizmus koncepciójának kialakítása, amely a termék- vagy szolgáltatás innováció útján a helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz kapcsolódik,
 • tematikus utazások szervezése (várak, kastélyok, történetek, mondák, stb.),
 • sport-és kulturális programok kialakítása a turisták számára,
 • innovatív IKT-megoldások alkalmazása (információs és kommunikációs technológiák)
 • a magas hozzáadott értékkel rendelkező turizmus kihasználása specifikus szegmensekben:
  o kulturális és környezetvédelmi turizmus
  o gasztronómiai turizmus
  o sportturizmus
  o konferenciaturizmus
  o agroturizmus
  o fürdő turizmus / gyógyturizmus (fürdők, termálfürdők)
  o vallási turizmus
  o stb.

Kultúra:

 • a kulturális örökség népszerűsítése,
 • közös kiállítások és kísérő rendezvények szervezése,
 • közös vásárok szervezése a helyi termékek népszerűsítése érdekében,
 • oktatási programok szervezése kézművesek számára,
 • vallási helyek megőrzése és megújítása,
 • zarándokutak kialakítása / megjelölése,
 • közös zarándokutak szervezése,
 • közös fesztiválok szervezése,
 • amfiteátrumok és azok környezetének építése, felújítása,
 • közös színházi alkotások előkészítése és bemutatása,
 • határon átnyúló kulturális együttesek létrehozása (színházi társulat, zenei együttes, táncegyüttes, stb.),
 • a programterületen meglévő oktatási intézmények együttműködése a zene/színház területén,
 • tehetségkutató és támogató programok kialakítása és megvalósítása a művészet különféle ágazataiban,
 • kulturális rendezvények szervezése testvérvárosok/települések között,
 • dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára.

Sport:

 • többfunkciós játszóterek építése,
 • közös sportrendezvények szervezése,
 • közös sportligák szervezése,
 • versenyek szervezése különféle sporttevékenységek keretén belül,
 • sporttevékenységek szervezése a hátrányos helyzetű lakosság / marginalizált csoportok számára,
 • új, rendhagyó sportágak bemutatása.

A kisebb beruházásokat tartalmazó projekteknek soft tevékenységeket is tartalmazniuk kell!

A PT1 eredmény indikátor:

 • R110 A régiókba látogatók száma összesen

A PT1 kimenet indikátorok:

 • CO09 A kulturális és természeti örökségi helyszínekhez és látnivalókhoz érkező várható látogatók számának növekedése;
 • CO23 Jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe;
 • O11 Átépített és újonnan létesített „zöldfolyosók” hossza.

4. Prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.
A specifikus cél a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítésére, aktív, határon átnyúló tapasztalatcserére; a résztvevő intézmények kapacitásának javítására és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítésére; a kölcsönös megértés javulására és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledésére; a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelésére; a határon átnyúló tevékenységekben való magas társadalmi részvételre; magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és rendezvények szervezésére, valamint a kétnyelvűség színvonalának javulására fókuszál a programterületen.

Támogatható tevékenységek indikatív listája

 • Jelentős határon átnyúló hatással rendelkező stratégiák, tanulmányok, koncepciók (pl. határon átnyúló kis léptékű turizmus koncepciójának a kialakítása, amely a termék vagy szolgáltatás innovációjának útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontok-hoz kapcsolódik) kutatások vagy tervek kidolgozása,
 • közös szakmai programok kialakítása a kultúra, oktatás, kutatás, turizmus,
 • természetvédelem területén (pl. csereprogramok indítása, stb.),
 • rendezvények szervezése az önkormányzatok között, a fiatalok, illetve fogyatékkal élő fiatalok közötti együttműködés kialakítása érdekében, a hátrányos helyzetű lakosság/marginalizált csoportok számára
 • általános és középiskolák közös rendezvényeinek szervezése,
 • átfogó, kétnyelvű szakmai műhely kialakítása az IKT eszközök biztonságos használatáról és a résztvevő régiók kulturális érték-térképéről (pl. kétnyelvű eszközök, dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára, IKT eszközök – kulturális szolgáltatások, archívumok, kutatás, stb.),
 • oktatási programok, tréningek, iskoláztatások, tapasztalatcserék (pl. nyári iskolák, nyári egyetemek, versenyek szervezése),
 • brosúrák, könyvek, DVD-k kiadása, kisfilmek stb.,
 • a közintézmények által nyújtott határon átnyúló szolgáltatások közös tervezése és kialakítása,
 • olyan jogi eszközök és IKT megoldások kialakítása, amelyek javítják a határon átnyúló szolgáltatások nyújtását (az információ-áramlás megerősítése, e-governance, m-governance és egyéb),
 • határon átnyúló szolgáltatások kialakítása az egészségügyi ellátás, oktatás, szociális szolgáltatások, biztonság, adminisztráció területén (pl. adatszolgáltatás stb.)
 • a helyi médiák együttműködése (információcsere, közös tréningprogramok stb.),
 • határon átnyúló médiák létrehozása,
 • a társadalom perifériájára szorult közösségekre irányuló programok kidolgozása és megvalósítása.
 • innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-megoldások) alkalmazása;
 • közös kampányok és oktatási programok kialakítása és megvalósítása;
 • programok kialakítása és megvalósítása gyermekek, turisták, hátrányos helyzetű lakosság/marginalizált csoportok számára;
 • természetes élőhelyek tisztítására és javítására irányuló programok kialakítása és megvalósítása;
 • közös kerékpártúrák, táborok, tematikus utazások, zarándokutak, vásárok, kiállítások és kísérő rendezvények szervezése;
 • közös fesztiválok szervezése;
 • közös színházi alkotások előkészítése és bemutatása;
 • határon átnyúló kulturális együttesek létrehozása (színházi társulat, zenei együttes, táncegyüttes, stb.);
 • tehetségkutató és -támogató programok kialakítása és megvalósítása
 • versenyek rendezése különféle tevékenységek keretén belül.

A PT4 eredmény indikátor

 • R410 A határon átnyúló együttműködés szintje

A PT4 kimenet indikátorok:

 • O411 Kifejlesztett határon átnyúló termékek és szolgáltatások száma;
 • O413 Határon átnyúló hatással rendelkező rendezvények száma;
 • O414 A Kisprojekt Alap keretében közzétett vagy kidolgozott dokumentumok száma;
 • O415 Együttműködésben résztvevő személyek száma;
 • O416 Együttműködésben résztvevő nők száma;
 • O417 Szociálisan hátrányos helyzetű csoportok (beleértve a romákat is) résztvevőinek száma.

Specifikus kimeneti projektindikátorok a PT1 és PT4 keretén belül
A megadott specifikus kimeneti projektindikátorok valamennyi kisprojekt esetében hozzájárulnak a Kisprojekt Alap mutatóinak teljesítéséhez és ezzel támogatják az Együttműködési Program átfogó céljainak teljesítését is. A kisprojektek az elvárt mutatókkal összhangban kerülnek kidolgozásra. Valamennyi pályázó kiválasztja a projektindikátorok listájából mindazokat a specifikus projektmutatókat, amelyek az adott pályázatban mérvadók. Amennyiben egy projekt több specifikus kimeneti projektindikátorhoz is hozzájárul, a pályázó valamennyi lényeges indikátort köteles számszerűsíteni. Az indikátorok teljes listája megtalálható a Felhasználó kézikönyv pályázók számára c. dokumentum 8. sz. fejezetében.

A felhívás jellege: Nyitott pályázati felhívás

Az elbírálási fordulók lezárásának időpontja: 2020.02.28.

Projekt időtartama: maximum 12 hónap

A pályázati felhívás folyamatosan nyitott 2019. április 1-től. A pályázatok értékelésére folyamatosan kerül sor minden elbírálási forduló lezárását követően.

A felhívásra fenntartott pénzösszeg nagysága:

 • Az 1. prioritási tengelyre szánt támogatás keretösszege (ERFA):   1 062 913,18 EURÓ
 • A 4. prioritási tengelyre szánt támogatás keretösszege (ERFA):     3 699 074,18 EURÓ
 • Az ERFA által nyújtott minimális hozzájárulás összege:  20.000 EURÓ
 • Az ERFA által nyújtott maximális hozzájárulás összege:  50.000 EURÓ

Letölthető dokumentum

Kisprojekt_Alap_penzugyi_tamogatosra_vonatkozo_palyazati_felhivas_01

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás részletes szabályait, a támogatásra jogosult területet, az elszámolhatósági és benyújtási szabályokat, valamint a pályázatértékelési eljárás részleteit a http://www.viacarpatia-spf.eu/-palyazati-felhivasok honlapról tölthetik le.