palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az MTA TK Politikatudományi Intézet alkotói pályázat

A TK Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA, MA, illetve PhD képzésre beiratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója.

Előzmények

MTA TK Politikatudományi Intézet 2019. folyamán kétszer írt ki publikációs pályázatot BA, MA, illetve PhD képzésre járó felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázatra 18 fő jelentkezett és négyen részesültek anyagi elismerésben.

A TK Politikatudományi Intézet a sikeres pályázatok eredményeként úgy döntött, hogy 2020-ban is kiírja az alkotói pályázatot.

Pályázat

A TK Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA, MA, illetve PhD képzésre beiratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója.

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz) cikket leadnak a Politikatudományi Szemlének vagy más a TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak (pl. socio.hu, Régió, Intersections).

Pályázati feltételek:

  • Hallgatói jogviszony igazolása BA, MA vagy PhD képzésben fennálló aktív státuszról;
  • Rövid témavezetői nyilatkozat a TK valamely kutatójától. Előnyt jelent, ha a befogadó témavezető az TK PTI minősített kutatója (tudományos munkatárs vagy annál magasabb pozícióban);
  • Szakmai önéletrajz;
  • A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
    első kézirat-változat, vagy
  • 2019-ben írt, máshol nem publikált és továbbfejleszthető TDK-, OTDK-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

Támogatási időszak: 2020. február 27. – 2020. április 30.

Az alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

A jelentkezés határideje: 2020. február 17.

Elbírálás ideje:  2020. február 21.

A pályázatot, a fenti feltételeket figyelembe véve, dr. Szabó Andreának, a program vezetőjének (szabo.andrea@tk.mta.hu) kell legkésőbb 2020. február 17. 16 óráig elküldeni. Kérjük, hogy az email tárgyában tüntessék fel a következő jeligét: „Alkotói pályázat 2020”.

A pályázatokról a PTI osztályvezetőiből álló kuratórium javaslatára a kuratórium vezetője dönt. A 2020 februárjában biztosított alkotói pályázatok száma várhatóan kettő. A nyertesek a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

További információ: Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, a program vezetője: szabo.andrea@tk.mta.hu.