palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása.

A pályázat tárgya: a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már  tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy
    • a tanárképzésben, illetve a gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
    • az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

A pályázatot elektronikusan és papír alapon kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a Központ honlapján található elektronikus felület áll rendelkezésre: http://osztondij.kk.gov.hu

Letölthető anyagok:
(
2017/2018. tanévre vonatkozóan)

A pályázat benyújtási határideje:  2017. szeptember 30.

Elérhetőség
Klebelsberg Központ
1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Ügyfélszolgálat: 06-1/795-1170
E-mail: ugyfelszolgalat@kk.gov.hu