palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlásának biztosítása, a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatás.

A pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A pályázat célja továbbá a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása, valamint a tanárszakot, illetve szakpárt – elsősorban az 1. számú mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelési rendszer tanári ellátottságának megerősítése.

A pályázat tárgya
A pályázat tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonya nem szünetel, amennyiben az Ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A pályázók köre
A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
a) egységes, osztatlan tanárképzést vagy gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
b) vállalja, hogy
ba) a tanárképzésben vagy gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
bb) az oklevél megszerzését követően – Korm.rendeletben, a jelen működési szabályzatban és pályázati felhívásban, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör egy intézményével, és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.
bc) megfelel a jelen Működési szabályzatban és pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíj megállapítása a jogviszony első félévében
Az ösztöndíj az ösztöndíjas jogviszony első félévében az Ösztöndíj Program jelen Működési szabályzat és pályázati felhívás 10.1. pontjában rögzített értékelési szempontjai alapján differenciáltan, 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő összegben kerül megállapításra.

Az ösztöndíj megállapítása a jogviszony első félévét követően
Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az Ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan 0,- Ft, 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő közötti összegben történik.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtási határideje
A 2019/2020. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus és postai úton történő benyújtási határideje 2019. október 4. napja.

Bővebb információ
A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információ a www.kk.gov.hu weboldalon, az osztondij@kk.gov.hu e-mail címen, valamint a megadott honlapon feltüntetett telefonszámon érhetőek el.