palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közelebb-Closer pályázat ékszertervezők számára

logoA FISE – Ékszerek Éjszakája Budapest csoportja pályázatot hirdet ékszertervezők számára Közelebb – Closer címmel. Meghosszabbított beérkezési határidő: 2016. Június 8.

A részvétel személyi feltételei
A felhívás professzionális ékszertevezők illetve más művészeti ágakban tevékenykedő és ékszertervezéssel is foglalkozó alkotók, valamint a szakirányú oktatásban részt vevő diákok számára szól.

A pályázat célja
Az Ékszerek Éjszakája Budapest fesztiválon egy központi kiállítás keretében bemutatni a 2016-ban készült kiemelkedő színvonalú, a pályázati kiírás témájára reflektáló, a kortárs ékszer kritériumának megfelelő ékszereket.

A pályázat témája

Az előző évi KONTAKT felhívás után, mely az anyag és formakapcsolatokat állította a középpontba, az idei évben arra keressük a választ, hogy a kortárs ékszer hogyan kerülhetne még KÖZELEBB hozzánk.
Az ékszerek testtel való érintkezése, kapcsolata egyszerre intim és figyelemfelkeltő.

Kis mérete ellenére a kortárs ékszer fontos szellemi állásfoglalást jelent, gyakran provokatív, társadalomkritikai tartalommal. Az elmúlt évtizedekben a művészet és a test közvetlen
interakciója és a test involválódásának mértéke (pl: Gijs Bakker: Shadow Jewellery) egyre fontosabbá vált a tervezésnél és a mozgáshoz való viszonya is számos performance témájául
szolgált.
Az ékszer átmenet a test és a külvilág között, egy közvetítő médium, a non-verbális kommunikáció része, olyan üzenetként, szimbólumként kell tehát értelmeznünk, mely az egész testre kiterjed, vele együtt mozog, változik: illeszkedik vagy külön életre kel, de többnyire mégis figyelemfelkeltés céljából kerül viselőjére. E kapcsolat révén az alkotók maguk is közelebb kerülnek a viselőkhöz, belépnek intim terükbe.
Mit is jelenthetnek ezek a kapcsolatok? Milyen formán lehetne az ékszereket és üzenetüket még személyesebbé, intimebbé tenni, közelebb hozni? Milyen módon kapcsolódhat az ékszer viselőjéhez, s kerülhet-e esetleg még közelebb? Egy kortárs ékszer hogyan tudná még közelebb hozni az embereket? Az alkotók feladata választani, hogy mit és hogyan szeretnének közelebb hozni.

Zsűritagok

 • Grecsó Krisztián író, az esemény fővédnöke
 • Somosi Rita művészettörténész
 • Lipóczki Ákos formatervező, a MOME Tárgyalkotó Tanszékének vezetője
 • Stomfai Krisztina ékszertervező, ÉÉB
 • Martinkó József szakíró, az Octogon főszerkesztője

Értékelési szempontok
A zsűrinek csak 2016-ban tervezett és készült ékszert áll módjában értékelni.

Az ékszer reagáljon a pályázat témájára és feleljen meg a következő definíciónak: Művészi kifejezéserejű, egyedi vagy kis szériás alkotás, melyben a tárgy formai kialakítása és
gondolati tartalma összhangban áll, alkotója üzenetének közvetítője.

Pályázati kategóriák

 • alkotói,
 • diák

A pályázat beadása
A pályázatot a 7.a. pont szerinti mellékletekkel kiegészítve, az eebpalyazat@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni.

A tárgy rovatba kérjük beírni: „ÉÉB-KÖZELEBB pályázat”.

A pályázatokat az Ékszerek Éjszakája Budapest szervezői kezelik. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket szintén a eebpalyazat@gmail.com küldhetik.

Pályázati dokumentáció

 1. Pályázati adatlap – mely tartalmazza a munka címét es rövid szöveges bemutatását (anyag, méret, súly, technika, évszám, biztosítási összeg (művészár), azonosító jel), valamint megjelöli hogy az alkotó az alkotói vagy a diák kategóriában indul.
 2. Rövid szakmai önéletrajz
 3. Szerzői jogi nyilatkozat
 4. Minden alkotásról 3 db foto, (2-2,5MB méretet meg nem haladó, 300 dpi felbontásban), különböző nézetekből, amelyeken a tárgy részletei is jól láthatók. A fotók elnevezésénél kérjük az alábbi formátumot használni: alkotó_tárgyneve.jpg (A fotók értékelésénél segít a homogén háttér, illetve a tárgy dimenzióinak megítélésében a modellen készült fotó.)

Pályázati anyag
Pályázni maximum 3 tárggyal vagy 1 sorozattal vagy 1 kollekcióval lehet.

Letölthető dokumentumok

KOZELEBB_palyazat

KOZELEBB_palyazati adatlap

Meghosszabbított beérkezési határidő: 2016. Június 8.

A pályázó a pályázatának benyújtásával a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.

Eredményhirdetés
a.) A kiállításon való részvételről: 2016. június 25.
b.) Ünnepélyes díjátadó: 2016. november 4.