palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Leopold Bloom Képzőművészeti Díj

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda és a Maurice Ward Group újra meghírdeti a Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat. Az elismeréssel a kortárs magyar képzőművészet progresszív alkotóit és nemzetközi megjelenésüket kívánja támogatni, kortól és médiumtól függetlenül. 


A 10.000 euró értékű díjra külföldi kiállítás tervével pályázhatnak Magyarországon alkotó művészek egy általuk választott, elismert európai művészeti intézménnyel (múzeum, kereskedelmi vagy non-profit galéria), illetve rangos nemzetközi eseménnyel (biennále, fesztivál) együttműködésben. A díj a nyertes művész támogatása mellett az általa benyújtott kiállítási koncepció megvalósítását szolgálja. Ezzel kívánunk hozzájárulni a kortárs magyar alkotók és a szcéna nemzetközi művészeti életbe történő még intenzívebb bekapcsolódásához.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázók a Ludwig Múzeumban rendezett kiállításon mutatkoznak be 2013 szeptemberében. A végső nyertest a zsűri ünnepélyes díjátadó keretében hirdeti ki.

A díj

A díj nevét a modern irodalom egyik legjelentősebb alkotásának, James Joyce Ulyssesének magyar származású főhőséről kapta. Összhangban a díj és az ír alapító számára fontos értékekkel, Leopold Bloom a paradigmaváltó művészet, az utazás, a nemzetköziség és nem utolsó sorban az ír-magyar kapcsolatok szimbóluma.

Az ACAX profiljával összhangban a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj fontos célkitűzése, hogy támogassa a hazai alkotók és a rangos külföldi kiállítóhelyek együttműködését és a művészek nemzetközi bemutatkozását. A 10.000 euró értékű díjjal ezért egy kortárs magyar képzőművész munkásságát kívánjuk elismerni, önálló vagy csoportos kiállítás keretében történő külföldi bemutatkozását támogatni.

A díj a pályázó belátása szerint oszlik meg a művész tiszteletdíja és a benyújtott kiállítási terv megvalósításának költségei között oly módon, hogy a művész tiszteletdíja legalább 4000, legfeljebb 9000 euró.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 1. Angol nyelvű szakmai önéletrajzot
 2. Angol nyelvű digitális portfóliót
 3. Legfeljebb kétoldalas, angol nyelvű, a pályázó alkotásait bemutató külföldi kiállítás szöveges koncepcióját. Kérjük, röviden mutassa be az intézményt vagy művészeti eseményt is, mellyel együttműködik. A koncepció egyaránt vonatkozhat egyéni kiállításra vagy a pályázó csoportos kiállításon való szereplésére. Az utóbbi esetben a csoportos kiállítás teljes koncepciója, valamint lehetőség szerint a többi kiállító művész listája is csatolandó.
 4. A választott külföldi intézmény szándéknyilatkozatát, melyben annak vezetője vagy kurátora megerősíti, hogy nyertes pályázat esetén a kiállítást legkésőbb 2014 végéig megvalósítja.
 5. A kiállítás költségvetését, csoportos kiállítás esetén a művész részvételére vonatkozó költségvetést. (Az Európán belüli szállítás megszervezését és költségeit a Maurice Ward Group vállalja, így annak díját nem kell belefoglalni a költségvetésbe.)
 6. Annak a legalább három, legfeljebb hat alkotásnak a megjelölését (kép, pontos adatok: cím, év, technika, méret, egyéb), melyet a pályázó az ősz folyamán megrendezendő díjátadó kiállításra történő beválogatása esetén bemutatásra szán. A zsűri és a szervezők ezekből választják ki a bemutatásra kerülő művet vagy műveket.


A pályázat leadása

A leadási határidő: 2013. április 30.
A pályázatokat kizárólag digitális formában várjuk.
A pályázatokat az alábbi szerverre kérjük feltölteni: ftp://195.228.170.212
felhasználónév: leopoldbloom
jelszó: 2TqqQCmQ

Kérjük a pályázókat, hogy a feltöltéshez egy önálló, tömörített mappát hozzanak létre a szerveren. A mappa elnevezése a palyazoazonositoja.zip formátumot kövesse, ékezeteket, pontot, kötőjelet ne használjanak. A pályázó azonosítója lehet a pályázó valódi neve vagy fedőnév. A tömörítéshez bármilyen zip-kompatibilis program (Windows, 7zip, stb.), és bármilyen FTP kliensprogram (Filezilla, TotalCommander, stb) használható.

A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A döntés

A zsűri döntését elsősorban a következő szempontok alapján hozza meg:

 • a beadott portfólió
 • a kiállítási terv és az azt megvalósító nemzetközi kiállítási intézmény szakmai elismertsége
 • a Ludwig Múzeumban megrendezendő kiállításon bemutatásra szánt alkotások.

A díjátadó kiállítás résztvevőit 2013 júliusában értesítjük, a közülük kikerülő nyertest pedig 2013 ősze folyamán, ünnepélyes keretek között hirdetjük ki.

Részvételi feltételek

 • A díjra korhatár nélkül, ingyenesen pályázhatnak Magyarországon alkotó, illetve a hazai szcénában markánsan jelenlevő művészek.
 • A pályázók részvételükkel elismerik és tudomásul veszik a részvételi feltételeket. Ezek megszegése a pályázatból való kizárást vonhatja maga után.
 • A pályázók vállalják a szervezőkkel (ACAX, Maurice Ward Group) való együttműködést, a szükséges információk rendelkezésre bocsátását.
 • A pályázók elfogadják a szakmai zsűri döntését, illetve azt, hogy a zsűri a sikertelen pályázatokra vonatkozó döntését nem indokolja. Amennyiben a pályázót a zsűri beválogatja a díjátadó kiállításba, úgy a művész vállalja, hogy:
 • további díjazás nélkül rendelkezésre bocsátja a pályázati anyagban megjelölt és a zsűri által kiválasztott legalább három művét a kiállítás idejére. A műtárgyak biztosítását a kiállítás idejére a szervezők vállalják.
 • elfogadja, hogy kiállított műveit a szervezők a Leopold Bloom Képzőművészeti Díjjal kapcsolatos kommunikációban korlátlanul és díjtalanul felhasználhatják, amennyiben a megjelenés nem sérti a művészi reputációját.
 • A díj nyertese vállalja a pályázati anyagban ismertetett kiállítás megvalósítását.
 • A díj nyertese vállalja, hogy a külföldi kiállításról a megvalósítást (zárási dátum) követő egy hónapon belül legalább kétoldalas beszámolót készít angol és magyar nyelven, és azt megküldi az ACAX részére.
 • A díj összegének kifizetéséről és az együttműködés részleteiről külön megállapodás születik.
 • A pályázók elfogadják, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes és pályázatuk beadásával hozzájárulnak, hogy  az ACAX személyes adataikat kezeli  a pályázat elbírálásának ideje alatt.
 • A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.

Kapcsolat

Projektmenedzserek: Stepanović Tijana, Csizek Petra
E: leopold.bloom@ludwigmuseum.hu
T: (+36 1) 794 6488

Forrás:  http://www.acax.hu/