palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lezárult a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program első pályázati felhívása

Lezárult a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program első pályázati felhívása, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a román Regionális Fejlesztési és Lakásügyi Minisztérium hirdetett meg tavaly ősszel. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 16 millió eurós támogatást kaphatnak a legjobbnak minősülő és valós határon átnyúló jelleggel bíró projektek.A pályázat beadási határidejéig 196 pályázat érkezett be, ezeknek a formai ellenőrzése jelenleg is zajlik, a beérkezett támogatási kérelmek összege közel kétszerese a rendelkezésre álló közösségi forrásoknak (16  millió euró).  Az egyes tevékenységi területek vonatkozásában eltérő, de általánosságban véve minimum 10 000 – maximum 1,5 millió euró támogatást igényelhettek a pályázók. A partnerségek összetételét illetően az eddigi adatok azt mutatják, hogy a magyar illetve román Projekt Partnerek megoszlása kiegyensúlyozott, összesen 230 magyar és 225 román szervezet vállalt szerepet a benyújtott pályázatok keretében. A támogatások odaítéléséről a program Közös Irányító Bizottsága dönt a pályázatok formai és tartalmi értékelésének lezárulását követően. A pályázók kiértesítése június végére várható.

A felhívás keretében a 2.5.1. – „Közösségek közötti együttműködések” tevékenységi terület bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt követik a 2.2.2. –„Közös kutatási projektek” és a 2.1.3. – „Turizmusfejlesztés” tevékenységi területek.

Az első kiírásban köz- és magánjog hatálya alá tartozó non-profit szervezetek nyújthattak be pályázatot a határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítására, valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítésére közlekedés, kommunikáció, környezetvédelem munkaerő-piac, kutatás-fejlesztés, innováció, oktatás valamint egészségügy témájában.

A pályáztatási folyamat a támogatási szerződés aláírásával ér véget, amelynek szerves része a partnerenkénti kötelezettségek meghatározását is tartalmazó partnerségi megállapodás.

A program keretében 2008. december 3-án meghirdették a második pályázati felhívást. E pályázati felhívás összesített közösségi forrásokból származó finanszírozási kerete közel 105 millió euró.  A kétfordulós pályázat első fordulójának postára adási határideje már lezárult, a beérkezett projektkoncepciók értékelése március első hetében kezdődik.
A magyar-román határon átnyúló program legközelebbi kiírása 2009 második felében várható. A pályázati csomag a program honlapjáról lesz letölthető: www.huro-cbc.eu
(NFÜ)