palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Multiprogram III. – Pályázat a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítésére, értékhozzáadó tevékenységének és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztésére

Magyar Multi Program II. – Pályázat a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítésére, értékhozzáadó tevékenységének és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztésére.

A felhívás kódszáma: GINOP 1.1.8-19

A felhívás a kiemelt növekedési potenciállal bíró KKV-k azonosítását célzó GINOP 1.1.4-16 kiemelt felhívás keretében kiválasztott és diagnosztizált vállalkozásoknak a kiemelt projekt keretében elkészülő, személyre szabott fejlesztési terveiben meghatározott tanácsadási szolgáltatások igénybevételét támogatja.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a GINOP 3. IKT (Infokommunikációs fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) prioritási tengelyben nem támogatható önálló IKT célú fejlesztés.

Jelen felhívásra olyan projektjavaslat nyújtható be, amely a támogatást igénylőnek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a GINOP 1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében elkészített fejlesztési tervében szerepel.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-60 db.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft, maximum 36.000.000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke:
  Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 45%-a lehet.

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 25%-a, legfeljebb 9 millió Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:

a) Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

 1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
  • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
 2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
   • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
   • on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
 3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 4. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
  • tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
  • új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 5. Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
 6. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 7. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

b.) Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás

 1. Marketing tanácsadás és márkaépítés
  • marketing koncepció kialakítása;
  • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
  • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
  • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
  • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
 2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
 3. Arculati és grafikai tervezés;
 4. Kommunikációs terv elkészítése;
 5. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

c) Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

 1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
  • vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
  • üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
  • kockázati tanácsadás;
  • a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
 2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
 3. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
  • pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
  • tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
  • finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
  • költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
  • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
  • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
  • hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
  • beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
  • kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
  • vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás
 4. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
  1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
   • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
   • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
   • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
   • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
   • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;
  2. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
   • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
   • a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
  3. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
  4. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
  • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
 2. Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás
  • Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 3. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
  1. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

 1. A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében meghatározott fejlesztési tervében. Pozitív támogatói döntés esetén, a projekt megvalósítása során a fejlesztési terv kizárólag az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.
 2. A projekt keretében a Felhívás 3.1.1. pontja szerinti tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu2 weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.
 3. A projekt keretében kizárólag a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott, valamint a HGC Akadémia komplex gyakorlati képzését elvégző vállalkozások számára, a kiemelt projekt keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján készülő fejlesztési terveikben foglalt tevékenységek megvalósítására kerülhet sor.

Kötelező vállalások
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervét az abban foglalt céloknak megfelelően valósítja meg. A fejlesztési terv megvalósulásának megfelelőségéről a projekt fizikai befejezését követően, a Kedvezményezett záró kifizetési igénylésének benyújtásáig az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítványt állít ki.
A projekt megvalósítása során a fejlesztési terv kizárólag az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.

A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 1. amelyek, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel rendelkeznek;
 2. amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 3. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;
 4. amelyek a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint volt;
 5. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 6. amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Jogi forma szerint:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Letölthető dokumentum

Felhivas_GINOP_1.1.8-19

Pályázati weboldala: Magyar Multiprogram II.

IFKA

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. december 5. 9.00-től 2020. március 31. 12.00-ig lehetséges.