palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az ÁSZ jelentéseit grafikai elemekkel kiegészítő vizuális kiadvány/infografika tervezésére

Pályázat az ÁSZ jelentéseit grafikai elemekkel kiegészítő vizuális kiadvány/infografika tervezésére.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye. Elsődleges feladata, hogy megállapításaival, javaslataival támogassa a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítse a jól irányított állam kiépítését. Az Állami Számvevőszék munkájának hasznosulásához elengedhetetlen, hogy a szervezet jelentései közérthetőek, kommunikációja pedig világos és egyértelmű legyen.

A pályázat tárgya: „A feladat”

A jelentéseknek a szakmai szempontokon túl kommunikációs szempontból is magas színvonalúnak, a felhasználók számára közérthetőnek, lényeginek és informatívnak kell lenniük. Az ÁSZ ezért olyan pályamunkák beérkezését várja, amelyben a pályázó(k) innovatív koncepciókkal, ötletekkel segítik az ÁSZ munkájának szélesebb körű és közérthetőbb bemutatását.

A pályázó feladata, hogy az ÁSZ által meghatározott jelentéseknek (egy megadott és egy szabadon választott) – vagy azok egy kiválasztott területének – lényegi információit tartalmazó, főként grafikai elemekkel ellátott elektronikus kiadványt tervezzen, innovatív megközelítést alkalmazva jelenítse meg a jelentést. A feladathoz kapcsolódó információk a kiíráshoz kapcsolódó MS Word fájlban találhatóak. A pályamunkának szerkeszthetőnek, a későbbiekben az ÁSZ által könnyen hasznosíthatónak kell lennie (lehetőleg PDF formátumban várjuk a pályaműveket).
Az elkészített pályamunkák mellett maximum 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni (DOC, vagy PPT formátumban) a hozzájuk kapcsolódó fontosabb információkat (bemutatkozás, az ötlet ismertetése, cím, célja, rövid leírása, a megvalósítás folyamata, eszközei, stb.).

A pályázó munkájának támogatása, vizuális orientációja céljából mintadokumentumokat gyűjtöttünk össze, amelyek bemutatják, hogy milyen vizuális megoldások alkalmazhatóak a jelentések lényegi információinak, egyes tartalmi részeinek grafikus megjelenítése során. A mintadokumentumokat a kiíráshoz mellékelt PDF formátumú fájlok képezik.

A pályázat díjazása

  1. Első helyezés: 300.000 Ft
  2. Második helyezés: 150.000 Ft
  3. Harmadik helyezés: 50.000 Ft

A nyertes pályamű bemutatására és a fődíj hivatalos átadására a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő INTOSAI Working Group on IT Audit – a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének Informatikai Munkacsoportja – éves ülésén kerül sor.

A pályázók köre
Pályázó lehet az, aki a kiírás időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és 30. életévét még nem töltötte be. A pályázó lehet egy személy vagy több tagból álló csapat, a díjak összege azonban nem személyre, hanem pályamunkára vonatkozik.

A pályaművek beküldése
A pályamunkákat elektronikusan, a szükséges mellékletek együtt, a megadott online felületre kérjük feltölteni.
A benyújtott pályamunka nyelve magyar vagy angol lehet.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok a következők:

  • pályamunka,
  • összefoglaló a pályamunkáról,
  • hallgatói jogviszony igazolás (30 napnál nem régebbi),
  • fényképes igazolvány (személyi igazolvány, diákigazolvány),
  • adatvédelmi tájékoztató és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat (https://asz.hu/storage/files/files/atsajto.pdf). [3]

A pályázat menete
2020. március 8. – A pályaművek beküldési határideje
2020. március 16. – Elbírálást követően a pályázat nyerteseinek kiértesítése
2020. április eleje – a budapesti WGITA találkozó időpontja – A pályázat nyertese részére a fődíj átadása és a nyertes pályamű bemutatása

Kérjük, hogy pályázási szándékukat a megadott email címen minél hamarabb jelezzék.
A pályázók részére a jelentkezést követően megküldjük az online felület elérhetőségét és a belépéshez szükséges adatokat.

Kapcsolat
Email: kapcsolattartas@asz.hu