palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj

A Magyar Művészeti Akadémia három évre szóló, havi bruttó 200.000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére hirdet pályázatot 100 fő részére.

Az ösztöndíjprogram megnevezése és célja

 • Az ösztöndíjprogram megnevezése: a Magyar Művészeti Akadémia 2020-2023. évekre szóló művészeti ösztöndíja
 • Az ösztöndíjprogram célja − programszerű, három évre szóló − alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:
  1. építőművészet;
  2. film- és fotóművészet;
  3. iparművészet és tervezőművészet;
  4. irodalom;
  5. képzőművészet;
  6. művészetelmélet;
  7. népművészet;
  8. színházművészet;
  9. zeneművészet.

Pályázhatnak:

 • A pályázaton részt vehet minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki a támogatási időszak kezdetéig (2020. szeptember 1.) már betöltötte 18. életévét, de még nem töltötte be 50. életévét.
 • Művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség a pályázat benyújtásának nem feltétele.

A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Pályázni csak egyénileg lehetséges.

Ha a pályázati munkaterv megvalósulása valamely alkotóközösség, művészeti csoport, formáció tevékenységének eredményességétől függ, akkor e csoportban részt vevő valamennyi személynek – a munkaterv, az elérni kívánt célok tekintetében egymással összefüggő –, önálló (egyéni) pályázatot kell benyújtania.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • az MMA akadémikusai (rendes és levelező tagjai),
 • az ösztöndíjprogram bírálatában részt vevő szakértők és a döntőbizottsági tagjai, továbbá
 • az ösztöndíjprogram döntőbizottsági tagjainak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

Meghatározott feltétel mellett nyújthatnak be pályázatot:

 • az MMA Titkárságával,
 • az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézettel (a továbbiakban: MMA MMKI),
 • a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központtal,
 • az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-vel,
 • e) a Műcsarnok Nonprofit Kft.-vel ésú
 • f) a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-vel munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban, egyéb munkaviszony jellegű, határozott vagy határozatlan idejű jogviszonyban álló személyek (beleértve a megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakat is). Az e körbe tartozó személyek akkor nyújthatnak be pályázatot, ha vállalják, hogy nyertes pályázat esetén e jogviszonyukat a támogatási időszak kezdetét megelőzően megszüntetik.

Művészeti ösztöndíjban részesülhet: legfeljebb 100 fő.

A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama: 36 hónap

A pályázati támogatási időszak kezdete 2020. szeptember 1., a támogatási időszak vége 2023. augusztus 31.

A művészeti ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

 • Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2020 évi felhívásának teljes körű dokumentációja elérhető a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu). A pályázatot az ott leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kitöltött és a pályázati felületen véglegesített pályázati adatlappal és a nyilatkozat jóváhagyásával, valamint az alábbi dokumentumoknak az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról elérhető internetes pályázatkezelő felületre, az ott rögzített formában, illetve formátumban, hiánytalanul való feltöltésével kell benyújtani:
 • Szakmai Munkaterv (formanyomtatvány, kötelező dokumentum): három évre szóló, négyhavi ütemezési bontással elkészített szakmai munkaterv (az ösztöndíjprogram időtartama alatt megvalósítani tervezett művészeti vagy kutatási elképzelés, az elérni kívánt célok leírása: fejlécben szereplő adatok kitöltése, I. pont minimum 1.000 maximum 10.000 karakter, II. pont négyhavi ütemezés szerint minimum 200 karakter, maximum 1.000 karakter per harmadév). A Szakmai Munkaterv csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, pályázó személy által kitöltött és Szakmai Munkaterv minta pályázati felületre való feltöltésével érvényes (word formátumban).
 • Szakmai önéletrajz (kötelező dokumentum): a pályázó eddigi művészi vagy művészetelméleti munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, és az abban feltüntetett végzettséget, szakképzettséget, művészeti, szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok saját kezűleg hitelesített másolata (emellett benyújthatók további, a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumok is saját kezűleg hitelesített másolati formában, beszkennelve, pdf formátumban),
 • Szakmai portfólió (kötelező dokumentum): a pályázat benyújtásáig kifejtett művészeti vagy művészetelméleti tevékenységet (a pályafutása alatt keletkezett műveket) reprezentatív módon bemutató digitális dokumentáció (portfólió, pdf formátumban),
 • Csoportos nyilatkozat művészeti formációk részére (csoportos pályázat benyújtása esetén kötelező dokumentum, formanyomtatvány): A nyilatkozat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, „MMA Művészeti Ösztöndíjprogram Pályázat 2020-2023 Nyilatkozat Művészeti formációk tagjai részére” dokumentum kitöltött és aláírt példányának pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, pdf vagy jpg formátumban).
 • Ajánlólevél (formanyomtatvány): nem feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelent maximum kettő (2) szakmai ajánlólevél benyújtása (a pályázati felületre való feltöltéssel). Az ajánlólevél csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, az ajánló személy által kitöltött és aláírt Ajánlólevél pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, pdf vagy jpg formátumban).
 • Mentor nyilatkozat (formanyomtatvány): ha a pályázó megítélése szerint szakmai-művészeti programja mentori támogatást igényel, akkor a program végigkövetését vállaló mentort javasolhat. A javaslat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, a mentori feladatokat vállaló személy által kitöltött és aláírt Mentori együttműködési és elfogadó nyilatkozat pályázati felületre való feltöltésével érvényes (aláírva, beszkennelve, pdf vagy jpg formátumban).

A legnagyobb feltölthető állományméret az alábbiak szerint került meghatározásra:

 • szöveges dokumentumok (word, PDF): max. 5 Mb
 • képek (JPG, PDF):                                           max. 4 Mb
 • audio fájlok (MP3):                                        max. 10 Mb
 • video (MP4):                                                    max. 20 Mb

Postai úton történő pályázat benyújtás nem lehetséges.

Pályázati anyagot adattárolásra rövid ideig alkalmas fileküldő rendszer segítségével benyújtani nem lehetséges. Az ilyen módon benyújtott pályázat érvénytelen.

Letölthető dokumentumok

MMA2020 palyazati felhívas
MMA2020_Palyazati_Utmutato

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező Pályázónak regisztrálnia kell magát az osztondij.mma-mmki.hu oldalon.

Pályázat az alábbi honlapokon keresztül, az MMA MMKI pályázati rendszerébe lépve, 2020. március 20. (péntek) 23:59:59 óráig nyújtható be az osztondij.mma-mmki.hu oldalon keresztül.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel 2020. március 18. (szerda) 14:00 óráig fordulhatnak az MMA MMKI munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 30 785 5595; e-mail: palyazat2020@mma-mmki.hu.

További információk:

Az ösztöndíjprogram lebonyolításában az MMA MMKI az MMA megbízásából vesz részt; a pályázókkal a kapcsolatot az MMA MMKI tartja. A kapcsolattartás elsődlegesen a palyazat2020@mma-mmki.hu e-mail címen keresztül zajlik. Az MMKI elérhetőségei az osztondij.mma-mmki.hu honlapon megtalálhatók.