palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2018/2019. II. félév

Pályázat a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2018/2019. tanév II. félév.

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:

 • be nem töltött 35. életév,
 • magyarországi felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló aktív hallgatói jogviszony,
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,
 • a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm.rendelet alapján sportfegyelmi eljárás vagy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm.rendelet alapján doppingfegyelmi eljárás hatálya alatt,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott jogerős eltiltás vagy kizárás hatálya alatt.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel együttes megléte szükséges.

Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:

Az ösztöndíjprogramban való részvételre az alábbiakban meghatározott időtartamon belül van lehetőség:

 • legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésétől annak befejezéséig, illetve a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíj mértéke:

Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj[1] mértéke határozza meg, ami a 2018/2019. tanév II. félévében: havi 40.000.-Ft.

I. Kategória: Olimpia/Paralimpia

 • a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 240.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)
 • b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:  200.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj ötszöröse.) 

II. Kategória: Világbajnokság

 • a.) felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 200.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)
 • b.) felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 160.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

III. Kategória: Európa-bajnokság

 • a.) felnőtt korcsoportban már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén: 160.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)
 • b.) felnőtt korcsoportra vonatkozóan éremesélyes ösztöndíjas esetén: 120.000.-Ft/hó (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)

Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.

Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több ösztöndíj-kategóriának való egyidejű megfelelés esetén a jelentkezőt a magasabb összegű ösztöndíj-kategóriába kell besorolni.

Egy ösztöndíj-kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén az ösztöndíj összege nem módosul.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési (postára adási) határidő: 2019. március 22.