palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MAP WORKSHOP 2015

MAP-workshop-logoA Miszla-Art Kulturális Központ égisze alatt 2015. július 6-17. között indul útjára a MAP WORKSHOP. A nemzetközi interdiszciplináris alkotóműhelyre a képzőművészet, fotó, design, építészet és belsőépítészet területein felsőfokú tanulmányaikat folytató diákok jelentkezését várjuk.

A nyílt felhívás közzétételének elsődleges célterületei: Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Románia.

A projekt célja egy olyan tudás- és eszmecserére építő közeg létrehozása, amely a különböző művészeti ágak együttműködése révén releváns szakmai fejlődési lehetőséget jelent a résztvevő diákok számára.

Időpont: 2015. július 6-17.

Helyszín: Miszla-Art Kulturális Központ (7065 Miszla, Kis u. 168.)

— munkafolyamat — 
A workshop ideje alatti közös munka egy előre meghatározott tematika köré szerveződik, mely évről-évről változik, de minden esetben aktuális problémát vet fel, amely több terület számára értelmezhető, gyakorlati szempontból is megközelíthető, továbbá egy tágabb, nemzetközi kontextusban is életképes. A résztvevők kis létszámú, vegyes csoportokba szerveződnek (maximum 4 fő/csoport), munkájuk célja az aktuális tematikában rejlő problémafelvetésekre esetleges válaszok, újabb kérdések, megoldási és kivitelezési lehetőségek keresése. A különböző országokból érkező résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése végett a munka nyelve angol.
A diákok munkájának szakmai segítői és támogatói a mentorok, ők a fent említett területek gyakorló képviselői, feladatuk a csoportok munkájának folyamatosan figyelemmel kísérése; segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdésekben, valamint a csoportok által létrehozni kívánt alkotások tervezési / megvalósítási folyamataiban.

— tematika —
Az idei workshop koncepcióját tekintve egy szélesebb, több síkon értelmezhető és megközelíthető gondolati vázat foglal magába, amely szabadon értelmezhető: az emberi jelenlét, morális-esztétikai szerep lépték-változásai; a társadalmi szociális érzékenység, tudatosság aktuálisan letapogatható megléte, problémái, ezek általános helyzetelemzése és a hozzájuk kapcsolódó víziók, reflexiók feltérképezése, megjelölése és adaptálása – szem előtt tartva a helyzetből adódó lehetőséget, hogy 4-5 kelet-közép-európai ország fiataljai közös önelemzést tarthatnak.  Izgalmas kérdés, hogy a különböző országokból jövő, bizonyos mértékben eltérő háttértudással, képzéssel, gondolkodásmóddal felvértezett fiatalok a közös munkában milyen stratégiák mentén és hol találnak közös nevezőre, egy olyan inkubátor helyzetben, amelyet a miszlai helyszín teremt? Továbbá mindezt hogyan fogalmazzák meg adekvát, az aktuális helyzetre reagáló nyelvezettel és formában; milyen különbségek, azonosságok, vagy hiányok kerülnek górcső alá és melyek nem?

— jelentkezés —
A nyílt felhívás során beérkezett jelentkezéseket a mentorokból és a workshop szervezőiből álló stáb tekinti át, ezt követően kerülnek kiválasztásra a résztvevő diákokat. A workshopon maximum 20 fő vehet részt. A jelentkezők e-mailben kapnak értesítést a szelekciós folyamat eredményéről, legkésőbb 2015. június 28-ig.

A jelentkezés tartalmi és formai követelményei:

  • kitöltött és aláírt jelentkezési lap /a honlapról letölthető: www.mapworkshop.wordpress.com /
  • önéletrajz
  • portfolió /az egyetemi tanulmányokhoz, vagy azokon kívül létrehozott munkák /
  • motivációs levél / max. 2500 karakter, a részvételi szándék indoklása, a részvételtől várt eredmények stb. /

A magyar nyelvű jelentkezéseket a miszlamap@gmail.com  e-mail címre várjuk. A kiegészítő dokumentumokat kérjük a jelentkezéssel egy időben, csatolmányként elküldeni, PDF formátumban, összesen maximum 20 Mb méretben. A levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés_MAP WORKSHOP”

A WORKSHOPON VALÓ RÉSZVÉTEL, VALAMINT A SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS DÍJMENTES.
AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGEKET A RÉSZTVEVŐK MAGUK FEDEZIK.

A jelentkezéssel, vagy a workshoppal kapcsolatban felmerülő kérdések a miszlamap@gmail.com  e-mail címre küldhetőek.

További információk: www.mapworkshop.wordpress.com

MAP WORKSHOP
MISZL-ART KULTURÁLIS KÖZPONT
7065 Miszla, Kis u. 168.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 22. (éjfél)