palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

szechenyi 2020Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítését támogató felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

A hazai ipar fejlesztése érdekében a Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

Kódszám: GINOP-1.2.1-15

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250-500 db.

Támogatható tevékenységek

a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:
f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

A projekt területi korlátozása

  • Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre:

  1. mikro-, kis-, és középvállalkozások

2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek megfelelően standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra a Felhívás 4.4.3. pontjában foglalt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján. A támogatást nyújtó a támogatási kérelmek elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2015. augusztus 15.
  • 2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 15. napja.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.