palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Margrethe Vestager ügyvezető alelnök nyilatkozata a COVID-19 járvánnyal összefüggésben a gazdaság támogatását célzó, ideiglenes állami támogatási keretre irányuló javaslattervezetről

Margrethe Vestager ügyvezető alelnök nyilatkozata a tagállamoknak a COVID-19 járvánnyal összefüggésben a gazdaság támogatását célzó, ideiglenes állami támogatási keretre irányuló javaslattervezetet, amely az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján az EUszerte a gazdaságokban bekövetkezett komoly zavar megszüntetését szolgálja.

Margrethe Vestager ügyvezető alelnök nyilatkozata:
„A COVID-19 járvány gazdasági hatásainak kezeléséhez határozott fellépésre van szükség. Gyorsan kell cselekednünk. Koordinált módon kell cselekednünk. Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok biztosítják a tagállamok számára az eszköztárat ahhoz, hogy gyors és hatékony intézkedéseket hozhassanak.

Két közös célunk van:
Elsőként, a vállalkozásoknak rendelkezniük kell a működés fenntartásához vagy szükség esetén tevékenységük ideiglenes befagyasztásához szükséges likviditással, és a támogatásoknak az arra rászoruló vállalkozásokhoz kell eljutniuk. Másodszor, az egyes tagállamokban a vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem áshatja alá azt az egységet, amelyre Európának – különösen válság idején – szüksége van. Hiszen képesnek kell lennünk az európai egységes piacra támaszkodni, segíteni gazdaságainknak átvészelni a járványt, majd azt követően erős lendülettel visszakapaszkodni.
Ezt szem előtt tartva a Bizottság lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasságot teljes mértékben kihasználják e példa nélküli helyzet kezelése érdekében.
A Bizottság pénteken közleményt fogadott el, amelyben felsorolta a már létező számos lehetőséget.
Azt is bejelentettem, hogy a meglévő lehetőségek kiegészítése érdekében egy új, ideiglenes keretet dolgozunk ki. A keret alapja az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja, amely a gazdaságban bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére irányul.
Péntek óta a COVID-19 járvány terjedésének lassítása érdekében a tagállamok kénytelenek voltak olyan intézkedéseket meghozni, amelyek még sürgetőbbé és szükségesebbé tették ezt a keretet. Ezért felgyorsítottuk munkánkat, és múlt éjjel megküldtük a javaslattervezetet a tagállamoknak véleményezésre, biztosítandó, hogy a keret megfeleljen a céljának. Az ideiglenes keret az egész Unióban alkalmazandó lesz.
Arra törekszünk, hogy az új ideiglenes keret néhány napon belül létrejöjjön.

Összehasonlításképpen: a pénzügyi válság alatt a keretről folytatott belső konzultációk elindításától az elfogadásig három hét telt el. Azért is tudunk ma gyorsabban cselekedni, mint tíz évvel ezelőtt a pénzügyi válságra reagálva, mert építünk a 2009. évi keretből nyert tapasztalatokra.
Az új ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy i. a vállalkozásoknak legfeljebb 500 000 EUR közvetlen támogatást (vagy adókedvezményt) nyújtó programokat hozzanak létre, ii. a bankhitelekhez támogatott állami kezességvállalást biztosítsanak, iii. lehetővé tegyenek kedvezményes kamatozású állami és magánhiteleket. Végül, iv. az új ideiglenes keret elismeri a COVID-19 járvány gazdasági hatásainak kezelésében a bankszektor által betöltött fontos szerepet, azaz a támogatások közvetítését a végfelhasználókhoz, mindenekelőtt a kis- és középvállalkozásokhoz. Az ideiglenes keret egyértelművé teszi, hogy a szóban forgó támogatás a bankok ügyfeleinek, és nem maguknak a bankoknak nyújtott közvetlen támogatás. Emellett iránymutatást ad ahhoz, hogy az uniós szabályokkal összhangban hogyan minimalizálható a bankoknak nyújtott indokolatlan reziduális támogatás.
Az új keret nem felváltja, hanem kiegészíti az eszköztárat az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal összhangban már a tagállamok rendelkezésére álló, számos más lehetőséggel – legyen az a vállalkozások számára bértámogatást vagy az adófizetés felfüggesztését biztosító általános intézkedés, vagy a COVID-19 járvány miatt kárt szenvedett vállalkozásoknak nyújtott ellentételezés.
Az ellentételezés különösen hasznos lehet a nagyon súlyosan érintett ágazatok támogatására.
Egy fontos példa: ha minimálisra akarjuk csökkenteni az európai légiközlekedési ágazatban a munkahelyek tartós megszűnését és a károkat, sürgős intézkedésre van szükség. A Bizottság kész azonnal együttműködni a tagállamokkal, hogy az állami támogatási szabályok keretében meglévő rugalmasság teljes mértékű kihasználásával olyan működőképes megoldások szülessenek, amelyek megőrzik gazdaságunk ezen fontos részét. Például a légitársaságok az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján ellentételezést kaphatnak a COVID-19 járvány miatt elszenvedett károkért, akkor is, ha az elmúlt tíz évben megmentési támogatásban részesültek. Más szóval, az „először és utoljára” elv nem alkalmazandó.
Végezetül, a Bizottság a COVID-19 járvány hatásának kezelésére irányuló intézkedések kidolgozásának megkönnyítéséhez sablonokat is ki fog dolgozni. Az első, amely arról szól, hogy miként nyújtható ellentételezés a vállalkozásoknak a károkért, a mai napon válik online elérhetővé. Létrehoztunk egy postafiókot és egy külön telefonvonalat a tagállamok számára, amely a hét minden napján elérhető.
Ami a legfontosabb, gondoskodtunk arról, hogy döntéseink nagyon gyorsan meghozhatók legyenek.
Összegezve elmondhatjuk: az Európai Bizottság továbbra is biztosítja a szükséges támogatást a kormányok és a polgárok számára.”

Háttér-információk
A javasolt új ideiglenes keret a támogatás négy típusát teszi lehetővé: i. közvetlen támogatások és szelektív adókedvezmények, ii. állami kezességvállalás a vállalkozások bankhiteleihez, iii. kedvezményes állami hitelek a vállalkozásoknak és iv. biztosítékok a bankok számára, amelyek a támogatást a reálgazdaságba közvetítik.

A következő javaslatot kapták meg a tagállamok véleményezésre:

A közvetlen támogatás vagy adókedvezmény formájában nyújtott támogatás:

  • A tagállamok olyan programokat hozhatnak létre, amelyek keretében legfeljebb 500 000 EUR támogatást nyújthatnak a vállalkozásoknak a sürgős likviditási szükségletek kielégítésére. Ez történhet közvetlen támogatás vagy adókedvezmény révén.

A bankhitelekhez adott támogatott kezességvállalás formájában nyújtott támogatás:

  • A tagállamok állami kezességvállalást nyújthatnak vagy garanciaprogramokat hozhatnak létre a vállalkozások által felvett bankhitelek támogatására. Ezek díja támogatott lenne, a kkv-k és nem kkv-k számára biztosított új kezességvállalások esetében az éves díjak becsült piaci mértékéhez képest csökkentett díjakkal. A javaslat korlátokat irányoz elő a maximális hitelösszegre vonatkozóan, amelyek a vállalkozások (bérjegyzék vagy likviditási szükséglet alapján becsült) működési szükségletein alapulnak. A kezességvállalás beruházási és működőtőke-kölcsönre is vonatkozhat.

Kedvezményes kamatok formájában nyújtott támogatások:

  • A tagállamok lehetővé tehetik a vállalkozásoknak nyújtott kedvezményes kamatozású állami és magánhiteleket.

E hiteleket legalább a 2020. január 1-jén alkalmazandó alapkamat plusz a kedvezményezett kockázati profiljának megfelelő hitelkockázati felár mértékű kamatlábon kell nyújtani, különböző rátákat alkalmazva a kkv-k és nem kkv-k esetében. Az alapkamatot azért kell rögzíteni, hogy ebben a változékony helyzetben nagyobb legyen a kiszámíthatóság a finanszírozási feltételeket illetően. A támogatott kezességvállalás biztosításának lehetőségéhez hasonlóan korlátok alkalmazandók a maximális hitelösszegre vonatkozóan, amelyek a vállalkozások (bérjegyzék vagy likviditási szükséglet alapján becsült) működési szükségletein alapulnak. A hitelek beruházási és működőtőke-szükségletekhez is kapcsolódhatnak.

A negyedik és egyben utolsó intézkedés elismeri a bankszektor és más pénzügyi közvetítők fontos szerepét a COVID-19 járvány gazdasági hatásainak kezelésében.

  • Az ideiglenes keret egyértelművé teszi, hogy amennyiben valamely tagállam úgy dönt, hogy bankokon keresztül
    közvetíti a támogatást a reálgazdasághoz, az a bankok ügyfeleinek, és nem maguknak a bankoknak nyújtott közvetlen támogatás. Iránymutatást ad továbbá arra vonatkozóan, hogyan minimalizálható a bankoknál az indokolatlan reziduális támogatás, és biztosítható az, hogy a támogatást a lehető legnagyobb mértékben továbbadják a végső kedvezményezetteknek nagyobb finanszírozási volumen, kockázatosabb portfóliók, a biztosítékeszközökre vonatkozó csökkentett követelmények, alacsonyabb garanciadíjak vagy alacsonyabb kamatlábak formájában.

Amennyiben a COVID-19 járványból közvetlenül eredő károk ellentételezéséhez szükségessé válik az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján a bankoknak nyújtott közvetlen támogatás, ez nem tekintendő az állami támogatási szabályok szerinti rendkívüli állami támogatásnak. Ehhez hasonlóan az ideiglenes keret alapján a bankoknak nyújtott reziduális közvetett támogatásokra is ez vonatkozik.

A felsorolt intézkedések mindegyikének általános jellemzője, hogy ezen ideiglenes keret alapján a 2019. december 31. után nehéz helyzetbe került vállalkozások jogosultak támogatásra.
Erre annak biztosításához van szükség, hogy az ideiglenes keretet ne használják az adófizetők – STATEMENT/20/479 –  COVID-19 járványhoz nem kapcsolódó támogatására. Az ideiglenes keret emellett általános
átláthatósági kötelezettségeket is előír.

Kapcsolattartás a sajtóval:
Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy emailben.

Forrás: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479