palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban pályázat

Pályázati felhívás a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása érdekében, lehetőség nyújtása a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.

A Felhívás keretében olyan projektek támogatottak, amelyek során a fejlesztések a következő célok valamelyikének megvalósulását szolgálják:

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása,
 • versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése,
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése,
 • a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.

A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft, az alábbi eloszlásban:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 32 milliárd Ft.
 • 6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 4 milliárd Ft.
 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 4 milliárd Ft.

A Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft, az alábbi eloszlásban:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 8 milliárd Ft.
 • 6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 1 milliárd Ft.
 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 1 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma az 1. célterületen 250 db, a 2. célterületen 150 db.

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-18

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 1. 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.
  Támogatható tevékenységek:

  • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
   és/vagy
  • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 2. 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése: Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
  Támogatható tevékenységek:

  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
   és/vagy
  • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

A projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.9
 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul10;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

A támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • az 1. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
 • a 2. célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 200 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 500 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2019. január 16.
 • 2019. január 30.
 • 2019. március 4.
 • 2019. április 3.
 • 2019. május 6.
 • 2019. június 3.
 • 2019. július 3.
 • 2019. augusztus 2.
 • 2019. szeptember 2.
 • 2019. október 2.
 • 2019. november 4.
 • 2019. december 4.
 • 2020. január 3.
 • 2020. február 3.
 • 2020. március 4.
 • 2020. április 3.
 • 2020. május 4.
 • 2020. június 3.
 • 2020. július 3.
 • 2020. augusztus 3.
 • 2020. szeptember 2.
 • 2020. október 2.
 • 2020. november 3.
 • 2020. december 2.
 • 2021. január 4.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban pályázat