palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

szechenyi 2020Pályázat a a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 550 – 600 db.

A felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység

b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

c) Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható

d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható

e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható

f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható.

A projekt területi korlátozása

a) A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

b)A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

c) Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások

A támogatás formája: A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt javaslat maximális összköltsége:  Jelen Felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

  • a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
  • b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
  • c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

Letölthető dokumentumok

Piacrajutas pályázati felhívás

Altalanos Utmutato Piacrajutas

Segédletek

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.

Használja ki pályázatírási szolgáltatásunkat: Pályázatírás

A pályázat linkje: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása