palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

A Széchenyi 2020 keretében megjelent Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása.


Módosult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” című felhívás Termékleírása! az alábbiak szerint:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) termékdokumentációjában 2019.08.08-i hatállyal az alábbi főbb módosítások történtek:

Termékleírás:

 • a kölcsönfelvevők köre pontban törlésre került, hogy KATA-s adózók nem igényelhetnek hitelt;
 • az indikátorok pontban a teljes munkaidő egyenérték számításához előírt dokumentum elérhetősége pontosításra került.

Hitelkérelmi nyomtatvány egyéni vállalkozások részére:

 • a benyújtandó dokumentumok listája/a vállalkozás gazdálkodásának dokumentumai pont kiegészítésre került a KATA-s adózású vállalkozások által benyújtandó dokumentummal;
 • egyéb technikai módosítás.

Hitelkérelmi nyomtatvány Gazdasági társaságok és szövetkezetek részére:

 • a benyújtandó dokumentumok listája/a vállalkozás gazdálkodásának dokumentumai pont kiegészítésre került a KATA-s adózású vállalkozások által benyújtandó dokumentummal;
 • egyéb technikai módosítás.

Kitöltési útmutató a Hitelkérelmi nyomtatvány Egyéni vállalkozások részére Mikro-, Kis- és Középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (azonosító jel: GINOP-8.3.5-18) című nyomtatványhoz:

 • kiegészítésre került „A vállalkozás ÁFA nyilatkozata” pont a KATA-s vállalkozásokra vonatkozó pont kitöltését segítő útmutatással;
 • az Általános tájékoztató  III. Fogalmak, valamint a II.5. pontjában a Közvetítők adatai aktualizálásra kerültek.

Kitöltési útmutató a Hitelkérelmi nyomtatvány Gazdasági társaságok és szövetkezetek részére Mikro-, Kis- és Középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (azonosító jel: GINOP-8.3.5-18) című nyomtatványhoz:

 • kiegészítésre került „A vállalkozás ÁFA nyilatkozata” pont a KATA-s vállalkozásokra vonatkozó pont kitöltését segítő útmutatással;
 • az Általános tájékoztató  III. Fogalmak, valamint a II.5. pontjában a Közvetítők adatai aktualizálásra kerültek.


A pályázat
A Hitelprogram célja
a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi
szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 59,63 milliárd forint.

A pályázat kódja: GINOP-8.3.5-18

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.

Kölcsön összege: Minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF
Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.

Kölcsön devizaneme: HUF

Saját forrás: A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok
Kamat  0% / év
Kezelési költség  Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék  Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj  Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítási díj  Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Egyéb költségek A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
Futamidő A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:
a) az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.) függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
b) a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
c) a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
d) a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz;
e) a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz.
A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható (a  hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).
Türelmi idő A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 3 hónap, végső lejárata maximum a szerződéskötéstől számított 12. hónap utolsó napjára eshet.
Projekt megvalósulásának határideje A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal  meghosszabbítható.

Igénybevételi lehetőség
A Hitelprogram keretében utoljára 2022. június 30-án lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 128 Foglalkoztatási szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást.

Kölcsön felhasználása

Projektek megvalósítási helye: A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

 1. A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
 2. Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
  • Támogatható tevékenységek bemutatása
   A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k technológiai korszerűsítése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel: A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről [továbbiakban 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének
   a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;
   b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)
  • Elszámolható költségek köre
   A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
   a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzése,
   a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
   b. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
   b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható)
   Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. számú mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége támogatható.
   A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve
Immateriális javak 20%

Nem elszámolható költségek:
A Projekt költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó végső kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel. A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt – egyébként a Számv.tv. szerint a projekt bekerülési értékébe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontja értelmében kiemelten nem elszámolható költségek a következők:
a) a levonható áfa
b) kamattartozás-kiegyenlítés
c) a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás
d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
e) deviza-átváltási jutalék
f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 80. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
Nem elszámolható továbbá:
a) semmilyen ingatlan vagy infrastrukturális költség.

A felsoroltak akkor is infrastrukturális költségnek minősülnek, ha azok technológiai korszerűsítési célokat is szolgálnak:

 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • felvonók,
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

b) megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia előállítására szolgáló eszközök, berendezések.
A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.

Törlesztés ütemezése
A törlesztés a türelmi idő A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben  történik.
Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

Biztosítékok köre
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

Az elvárt fedezettség mértéke:

 • a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%;
  • immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 50%-a.
 • Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:
  – ingatlan jelzálog,
  – ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
  – fizetési számla követelésen alapított óvadék,
  – jogi személy készfizető kezessége,
  – hitelintézet által vállalt garancia.

Letölthető dokumentumok

Hitelkérelmek benyújtása
A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező  közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé.

A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Bővebb információ: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram