palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Sziklakórház Atombunker Múzeum látogatás utazási- és étkezési támogatására

Pályázati felhívás a Sziklakórház Atombunker Múzeum diákok körében történő széles körű megismertetése céljából múzeumi belépő, utazási költség, valamint – igény esetén, amennyiben a támogatási keret megengedi – meleg ebéd és kiegészítő programok megtérítésére.

Az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet a Sziklakórház Atombunker Múzeum diákok körében történő széles körű megismertetése céljából múzeumi belépő, utazási költség, valamint – igény esetén, amennyiben a támogatási keret megengedi – meleg ebéd és kiegészítő programok megtérítésére.

A pályázat szakmai lebonyolítója az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány kuratóriuma.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Sziklakórház Atombunker Múzeum megismerésére a Magyarország területén található azon iskolák számára is, akiknek nem állnak rendelkezésre a megfelelő anyagi források az utazás és a belépőjegyek árának finanszírozására.

A pályázók köre
Pályázhatnak a Magyarország területén található állami és nem állami fenntartású, általános- és középiskolai oktatási intézmények. A pályázati támogatásban a 2018. évben egy iskola legfeljebb kétszer részesülhet. A Sziklakórház Atombunker Múzeum kiállításainak jellege miatt kizárólag felső tagozatos és középiskolás diákok vehetnek részt a támogatott látogatáson (12 éves kortól).
Támogatási kérelmet nyújthat be az a rászoruló oktatási intézmény, amely nem tudja finanszírozni diákjai számára a múzeumlátogatást, illetve ahol a szülőknek sem áll módjában ennek fedezése. Hátrányos helyzetű régiók, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket oktató intézmények előnyt élveznek a pályázat elbírálása során.

A támogatás jellege, mértéke és formája

A támogatás mértéke a 2018. évben pályázatonként maximum bruttó 100.000 Ft összegű támogatás. A pályázat keretében érkező támogatottak a múzeumba 1 Ft per fő jelképes összegért léphetnek be a Sziklakórház Atombunker Múzeum felajánlása értelmében.

Amennyiben a pályázó által kalkulált keret lehetővé teszi, a Sziklakórház múzeumi belépőn és az utazási költségeken felül igényelhetőek az alábbi kiegészítő támogatások:

 • a „Déli 12” Önkiszolgáló Étteremben kétfogásos meleg ebéd, 990 Ft/fő áron (1013 Bp., Krisztina krt. 39., a Déli pályaudvar mellett, 10 perc séta a Várból)
 • Mátyás-templom látogatás, 12 000 Ft/csoport áron
 • HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum látogatás, 400 Ft/ fő áron.

A támogatás formája egy összegben folyósított támogatás. A támogatás jellege, vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg nettó 2.000.000,- Ft (azaz nettó kettőmillió forint).

A támogatás igénylésének keretei
A támogatás kizárólag a Sziklakórház Atombunker Múzeum belépődíját, az oda-vissza utazás költségeit, valamint – igény esetén, amennyiben ezek nem haladják meg a keretösszeget – kedvezményes meleg ebédet, illetve csoportos Mátyás-templom és HM Hadtörténeti Múzeum látogatás lehetőségét foglalja magában.
Kizárólag a tömegközlekedéssel (MÁV, VOLÁN és BKK) járataival történő utazási költségek számolhatóak el, bérelt busz, autó stb. nem. Felhívjuk a figyelmet, hogy a HM Hadtörténeti Múzeumának, vagy más állami múzeumnak a látogatása az iskolai csoportot ingyenes vasúti kedvezményre jogosítja.
A pályázó csoport létszáma maximum 50 fő lehet, kísérőkkel együtt. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a 25 főnél nagyobb csoportokat két részre bontva tudja fogadni. A két csoport látogatása 5 perc eltolódással indul.
A pályázat kedvezményezettje a támogatás elnyeréséről való értesítés kézhezvételétől, 2018. november 30-ig tudja igénybe venni a cél szerinti támogatást.

A pályázat benyújtásának módja
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével és az Alapítvány palyazat@aszikla.hu e-mail címére való visszaküldésével. Csatolni kell a költségvetést (ld. 3. melléklet) és az intézmény leírását maximum három oldalon. A tárgy mezőbe az „UTI-2018” szöveget kell írni, idézőjelek nélkül. A pályázatok beérkezését minden esetben visszaigazoljuk.
A pályázatkezelő pályázót hiánypótlásra szólíthatja fel, melynek határidőben eleget kell tenni. A hiánypótlás elmulasztása a pályázatot kizárja az elbírálás alól.

Letölthető dokumentumok

SZIKLA_UTI_korhaz_2018_palyazati felhivas_adatlap

A pályázat benyújtásának és a támogatás felhasználásának határideje

A támogatási kérelem benyújtására 2018. április 1. napjától van lehetőség.

A pályázat beadásának legkésőbbi dátuma: 2018. október 31.

A támogatás felhasználása időpontjának – tehát az utazásnak és múzeumlátogatásnak – 2018. április 1. és 2018. november 30. közé kell esnie.

A pályázat elbírálásának módja, határideje
A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik, beérkezés szerinti sorrendben, a keretösszeg erejéig. Az elbírálás határideje, a beérkezéstől számított 10 munkanap.

A bírálat szempontjai:

 1. Igazolt regionális vagy lokális hátrányos helyzet (ezzel kapcsolatosan javasoljuk igazoló dokumentum becsatolását, amennyiben ez nem egyértelmű nyilvánosan elérhető adatok alapján)
 2. Pályázati kérelem indoklásának szakmai tartalma (Adatlap 4. pont)
 3. Pénzügyi megfelelőség (kalkulációk megfelelően részletezettek, pontosak, keretösszeg megfelelő)
 4. Adminisztratív megfelelőség (minden megfelelően ki van töltve, illetve a mellékletek csatolva)

A kuratórium titkára által elvégzett kiértékelés után a Kuratóriumi Elnöke elektronikus úton hozza meg a támogatási döntést. A határozat indoklást nem tartalmaz, az elfogadó, hiánypótlásra felszólító vagy elutasító lehet. A határozat nyilvános. A határozatról elektronikus levélben kap értesítést a pályázó. Támogatott kérelem esetén a támogatást elnyert intézmény neve megjelenik az Alapítvány honlapján: www.aszikla.hu. A nem támogatott pályázatokat nem őrizzük meg.

Szerződéskötés
A támogatandó pályázat benyújtója a döntésről való értesítést követően nyilatkozik, hogy a támogatást elfogadja-e. Amennyiben igen, a felek 15 munkanapon belül szerződést kötnek egymással. A szerződéskötési határidő eredménytelen eltelte után a pályázó elesik a megítélt támogatástól, az Alapítványt pedig nem köti a határozata, a megítélt összeget felszabadítja és az ismét pályázható lesz. A szerződés minta a pályázati felhívás 2. melléklete. A szerződéses feltételek változtatásának jogát az Alapítvány a szerződés aláírásáig fenntartja.

Elszámolás és a támogatás kifizetése
Az utazási támogatás vagy a múzeumlátogatáskor készpénzben, a számlák bemutatása alapján történik, vagy – amennyiben a jegyeket előzetesen megvásárolja az intézmény – elektronikus másolatok elküldése után, banki átutalással, a múzeumlátogatás leigazolását követő 8 napon belül.
Az utazási számlákat NEM szükséges az Alapítvány nevére kérni, azt a pályázó kérheti az iskola vagy a fenntartó intézmény nevére, de egyértelműen ki kell, hogy derüljön róla az utazás időpontja, helye és a résztvevők száma. Az Alapítvány az utazási számlák eredeti példányát a helyszínen ellenőrzi, arról másolatot készít, és az eredetit visszaadja támogatott részére.
A kiegészítő programok (HM Hadtörténeti Múzeum, Mátyás-templom), illetve az ebéd díját az Alapítvány közvetlenül az adott partnerrel rendezi, tehát ezzel kapcsolatban pályázónak nincs elszámolási vagy fizetési kötelezettsége sem a helyszínen, sem később.

Kapcsolati adatok
Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, a palyazat@aszikla.hu címen lehet érdeklődni. Telefonos és személyes megkereséseket nem tudunk fogadni. Az Alapítvány kizárólag a pályázati adminisztrációt intézi. A támogatási szerződés megkötése során ügyintézőnk felveszi pályázóval a telefonos kapcsolatot is.
Elfogadott pályázat esetén a pályázónak a múzeumi látogatás részleteinek egyeztetése ügyében a Sziklakórház Atombunker Múzeummal kell felvennie a kapcsolatot az info@sziklakorhaz.hu címen valamint a 06 707 01 01 01-es telefonszámon. A látogatás és (ha a pályázó igényelte) az ebéd időpontját a Múzeum munkatársai fogják visszajelezni és megerősíteni.

A többi partnerintézménnyel történő előzetes időpontfoglalás ügyében, a pályázónak közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

 • HM Hadtörténeti Múzeum kapcsolat: Baloghné Fülöp Anna osztályvezető-helyettes, Múzeumpedagógiai Osztály. Telefon: 06 1 325-1618, e-mail: fulop.anna@mail.militaria.hu
 • Mátyás-templom kapcsolat: Hauser Gábor turisztikai referens. Telefon: +36 20 484 8082,
  e-mail: hauser.gabor@matyas-templom.hu