palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MMM Díj 2012

Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a minőségi nyelvtanulás elősegítése céljából. A minőségdíjat évente egy alkalommal, két külön kategóriában ítéli oda az MMM díjat kezelő kuratórium idegen nyelvet tanító tanárok, illetve diákok számára.

 

Az MMM Díj odaítéléséről háromtagú szakmai kuratórium dönt. A Díj kiosztására a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett konferencia keretében évente kerül sor. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, és a két külön kategóriában kiosztandó díjak számáról.

2012-ben a díj összege a tanár kategóriában nettó 150.000,- Ft, diák kategóriában nettó 50.000,- Ft.

Az MMM Díj elnyerésének feltételei a következők:

 Tanárok számára

 • Aktív nyelvtanári tevékenység (munkaviszony, vállalkozói viszony), amelyet a munkaadó igazolásával kell bizonyítani.
 • Az idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódó, sikeresen megvalósított projekt, módszertani ötlet, szakmai koncepció részletes leírása, amelyet a pályázó megfelelő módon bemutat.
 • Az elért eredmények további hasznosításának lehetőségei.
 • Korhatár: nincs.

 Diákok számára

 • A magyar oktatási rendszerben 9-12 osztályos tanulói jogviszony, amelyet az iskola hivatalos igazolásával kell bizonyítani.
 • Az idegennyelv-tanuláshoz kapcsolódó, sikeresen megvalósított projekt, teljesítmény (pl. olvasmány/film/egyéb élmény idegen nyelven, levelezőpartneri kapcsolat, tanulmányút, stb.) amelyet a pályázó megfelelő módon bemutat.
 • Korhatár: 14-20 év.

A pályázati anyag: A pályázó feladata mindkét kategóriában az, hogy meggyőzően és hitelesen bizonyítsa, hogy az általa sikeresnek ítélt teljesítmény, projekt, koncepció, stb. az idegennyelv-tanulást eredményesen segítette.

Letölthető dokumentumok

pályázati_tájékoztató MMM Díj_2012.pdf
palyazati_felhivas_mmm_dij_2012.pdf
palyazati_adatlap_mmm_dij_2012.doc

A bizonyítás módjára a következő megjelenítési formák elfogadottak:

 • Pályázati adatlap (a felhívás melléklete, minden esetben kötelező)
 • Szöveges leírás, maximum 4 oldal (minden esetben kötelező)
 • Választható mellékletek:
 • Képek, fotók (maximum 4 oldal, nem kötelező)
 • Hanganyag, CD, DVD
 • Számítógépes megjelenítés
 • Kötelezően csatolandó további dokumentumok:
  • Tanárok számára:
  • nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata
  • munkaviszonyt / vállalkozói viszonyt igazoló dokumentum másolata
 • Diákok számára:
  • Az iskola igazolása a tanulói jogviszonyról, mely tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét is.
  • A Pályázati adatlapot (1.) és a legfeljebb 4 oldalas szöveges ismertetőt (2.) magyar nyelven, három géppel írt, nyomtatott példányban kérjük benyújtani. A Pályázati adatlapot (1.) és a szöveges ismertetőt (2.) a postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük elküldeni a nyesze@t-online.hu, tanacsadas@nyelviskola.hu címekre.
  • A választható mellékleteket (3.), valamint a kötelezően beadandó egyéb dokumentumokat (4.) egy példányban kérjük csatolni.

  A pályázat beküldésének határideje: 2012. április 10. (postai bélyegző kelte)

  Beküldés módja: postai úton (adatlap, leírás, mellékletek) és elektronikusan (adatlap, leírás)

  Cím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1123 Budapest, Nagyenyed u. 15/b fsz.