palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MOL Tehetségtámogató program Sport 2012

2012-ben is meghirdetjük a MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázatot azoknak a 10-18 év közötti magyarországi általános és középiskolás diákoknak, akik jó eredményeket értek már el egy sportágban országos vagy nemzetközi versenyeken, de továbblépésükhöz anyagi segítségre van szükségük. A pályázatokat eszközvásárlásra és útiköltség-támogatásra lehet benyújtani. A pályázatok beadási határideje 2012. március 30. A program sport kategóriája tehetséges fiatal sportolók szakmai fejlődését segíti. Gyakran előfordul, hogy országos és nemzetközi sportversenyeken kiemelkedő eredményeket elért gyerekek számára saját környezetük nem tudja biztosítani a továbblépéshez szükséges körülményeket és a megfelelő eszközöket: sportszereket, speciális ruházatot, a versenyre való nevezéshez és az utazáshoz szükséges anyagi forrásokat.

Sport kategória 2012

A MOL Nyrt. Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok részére, akik országos vagy nemzetközi sportversenyeken kiemelkedőteljesítményt értek el  eddig és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükségük.

Pályázni az alábbi célokra lehet (egy pályázó csak egy kategóriában nyújthat be pályázatot!):

  • A. Eszközvásárlás a pályázó országos és nemzetközi versenyekre való felkészüléséhez (felszerelés, sporteszközök stb.)
  • B. Útiköltség-támogatás, aminek a segítségével a pályázók eljuthatnak a hazai és nemzetközi felkészítő edzésekre, edzőtáborokra valamint a nemzetközi és országos versenyekre (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj)

A pályázatokat csak pályázati űrlapon tudjuk elfogadni. A pályázati űrlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):

  • 1. sz. melléklet: érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről (A kategória) illetve a tervezett versenyek, edzőtáborok ütemezése, költségvetéssel (B kategória),
  • 2. sz. mellékelt: a tanár/edző támogató nyilatkozata,
  • 3. sz. melléklet: a pályázó elmúlt 2 évben elért eredményeinek táblázata, valamint ezek az eredmények a sportszövetség által hitelesítve.

A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják. (nem kötelező melléklet)

Kik pályázhatnak?

Egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be bármilyen sportág versenyzői (egyéni és csapatsportban érdekelt sportolók egyaránt), akik

  • magyarországi sportegyesületnél leigazolt versenyzők
  • magyar állampolgársággal rendelkeznek
  • 10. életévüket legalább a 2011. évben betöltik vagy 18. életévüket idén töltik be, ill. azok, akik 18. életévüket már betöltötték, de még középiskolás tanulók
  • legalább országos versenyen elért 1-3. helyezéssel vagy nemzetközi versenyeken elért 1-10. helyezéssel rendelkeznek

Sportegyesületektől, kluboktól, iskolai csapatoktól, diáksport-egyesületektől nem tudunk pályázatot befogadni.

A pályázat postára adási határideje: 2012. március 30., péntek (a postai bélyegző dátuma számít).

A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2012. május végéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják. Utánpótlás-keret tagság, korosztályi válogatott keret tagság, Héraklész bajnokprogram tagság további előnyt jelentenek.

A nyertesekkel az Új Európa Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2012. május 1. – 2013. február 28.

Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B) nyújthat be pályázatot! Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de további előnyt jelent az értékelésnél.

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 25 millió forint.

Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak támogatásával nem számolt el.

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:

Új Európa Alapítvány Budapest Pf. 180. 1431

A borítékra írják rá: MOL Tehetségtámogató 2012 Sport.

A határidőn túl postára adott pályázatokat az alapítvány nem tudja elfogadni, azokat értékelés nélkül visszaküldi. Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat további értékelésre nem kerül.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

Letölthető  dokumentumok
Pályázati felhívás
Pályázati űrlap
1. melléklet – Részletes költségvetés
2. melléklet – Tanári/edzői támogató nyilatkozat
3. melléklet – Eredmények igazolása
4. melléklet – Médiamegjelenések
GYIK

További információ kérhető: info@ujeuropaalapitvany.hu

Infovonal: (0640) 180 280 (munkaidőben)

Web:  www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu