palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műfordítói pályázat

Az Országút Társulat műfordítói pályázatot hirdet.

Közel száz év után sem született még magyar fordítása számos olyan irodalmi műnek, melyet a XX. század elejének nagy konvertitái írtak. Pályázatunk célja, hogy ezekből minél többet és olcsón az olvasóközönség kezébe adhassunk. Elsőként angol szerzők következnek. Mivel több mű egymás utáni ill. melletti kiadása a célunk, több olyan műfordítót keresünk, akik a megismert feltételekkel hosszabb távon lehetnének munkatársaink.

Olyan pályázók jelentkezését és műfordítást várjuk, akik a feladat egyedülálló jelentőségét és megtiszteltetését érzik. A fordítás a szerző és a mű szelleméhez méltóan, igényességgel, hű és művészi átültetéssel szülessen, tehát a szöveghűségen túl szellemi és esztétikai értékeit is közvetítenie kell.

A jelentkezőnek szeptember 25-én egy szövegrészletet küldünk (4-5.000 leütés) fordításra, az angol szerző nevének megadásával. Ennek alapján választjuk ki az(oka)t, akiket egy-egy mű fordításával megbízunk. Egyúttal nevezési lapot is mellékelünk, melyet kitöltve, aláírva kérünk beküldeni a fordítással egyidejűleg, elektronikusan (szkennelve). Nem kötelező, de hosszabb távú terveinkre tekintettel lehetséges egyházi ajánlás csatolása.

A próbafordítás és nevezési lap beküldésének határideje: 2021. szeptember 30.

A 6 ív terjedelmű műfordítást elektronikusan kell benyújtani.

A fordítás beadásának határideje: 2021. november 15.

A műfordítás beadásával a pályázó hozzájárul, hogy az Országút Társulat, illetve annak vezetője a fordítást megőrizze. A nyertes műfordító a műfordítás felhasználási jogát a pályadíj átvételével végleg és kizárólagosan az Országút Társulatnak (vezetőjének) engedi át. A fordítás könyvként való kiadásában az Országút Társulat (vezetője) jogosult eljárni.

A pályázat kiírása a www.orszagut.webnode.hu oldalon érhető el.

A nevezést és próbafordítást a megadott határideig orszagut.palyazat@gmail.com címre kérjük küldeni.