palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Művészeti ösztöndíj pályázat 2017

Az Esztrád Színház és az European-American Cultural Institute 2017. évi színész, musicalszínész, színházrendező, táncművész Esztrád művészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az Esztrád Színház és az European-American Cultural Institute pályázatot hirdet fiatal színész, musicalszínész, színházrendező és táncművész részére. Az Esztrád Színház kategóriánként minden évben eggyel több pályázót részesít az általa kiírt ösztöndíjban, így 2017-ben 8 fiatal művész nyerheti el az egy évre szóló támogatást. A pályázat szakmai lebonyolítója az Esztrád Színház.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal művészeknek a pályakezdéshez segítséget nyújtson.

Pályázhatnak: Színházban dolgozó, színészként, musicalszínészként, színházi rendezőként és táncművészként alkotó művészek, akik eddigi tevékenységükkel már bizonyították kiemelkedő képességüket a választott művészeti területükön. Egy pályázó az ösztöndíjat legfeljebb egy alkalommal nyerheti el.

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni.

A pályázatban részt vehetnek nappali tagozatos egyetemisták is.

Pályázók köre: színész, musicalszínész, táncművész esetén: 1987. január 1. után születettek, színházrendező esetén: 1982. január 1. után születettek.

Ösztöndíjban részesülhet: 2017-ben kategóriánként 2 fő, összességében 8 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2017. március 1. – 2018. március 1.

Az ösztöndíj nettó összege: 50.000 – Ft/hó.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Szakmai önéletrajz (2 példány),
 2. Művészi teljesítményt bemutató DVD maximum 10 perc (DVD video formátum; 2 példány),
 3. A pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlása (1-1, az ajánló által aláírt eredeti példány, 1-1 példány másolat),
 4. A pályázó repertoárjának, illetve eddigi szerepeinek/rendezéseinek listája (2 példány),
 5. Munkaterv, mely tartalmazza a pályázónak az ösztöndíjas időszakra tervezett tevékenységét; új szerepek, illetve bemutatók listáját, valamint színházrendezők esetén az ösztöndíjas időszakra eső alkotói tevékenység tervezetét, és az alkotói tevékenység lezárultával, a tervezett mű/vek bemutatásának helyszínét, időpontját, valamint a bemutatásra kerülő darabnak helyet biztosító intézmény igazgatójának támogató, ill. befogadó nyilatkozatát.  (1-1, a befogadó által aláírt eredeti példány, 1-1 példány másolat),
 6. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról.

A pályázat benyújtása: A pályázatokat az Esztrád Színházhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben (10.00-16.00, Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 1.) vagy postai úton: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 1.

Letölthető dokumentumok:

2017-esztrad-muveszeti-osztondij-adatlap

osztondijprogram_plakat_2017_02-masolata

Beérkezési határidő: 2017. február 1.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek,
 • benyújtása határidőn túl történik,
 • az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.

A pályázat elbírálása

A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról az Esztrád Színház dönt.

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az értékelés szempontjai: A pályázó eddigi szakmai tevékenysége, művészi munkássága, és  az ösztöndíj felhasználási ideje alatt megadott programterve.

Szerződéskötés

 • A nyertes pályázóval az Esztrád Színház egy évre szóló ösztöndíjszerződést köt.
 • Az ösztöndíj kifizetése
 • Az ösztöndíj folyósításáról az Esztrád Színház gondoskodik.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:

A színész, és musicalszínész, táncművész, a színház területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy elismert rendező által színpadra állított új előadásban az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt.

A színházrendező ösztöndíjas színpadra állít egy új előadást ösztöndíj folyósításának időtartama alatt.

Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2017. december 5-ig kötelesek beszámolni. A pályázatban előírt, és az ösztöndíjas által vállalt tevékenységről az ösztöndíjas legalább két A/4 oldalas nyomtatott írásos beszámolót köteles készíteni, melyet 2 példányban kell benyújtani.

Az kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolónak hitelt érdemlően kell bizonyítania, hogy az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének eleget tett. Ezért az írásos beszámoló mellé kötelesek benyújtani 2 példányban:

 • a színész, musicalszínész kategóriában az eljátszásra került szerepről készült dokumentációt (Felvétel DVD-n, előadást igazoló egyéb dokumentumok.)
 • a színházrendező kategóriában az elkészült és bemutatott előadás (Felvétel DVD-n, előadást igazoló egyéb dokumentumok. Ez alól kivételt képez, ha az előadás a 2018-as évad első felében kerül bemutatásra. Ebben az esetben a szakmai előkészületek dokumentációját – szereposztás, jelmezterv, díszletterv – kell benyújtani.)

Ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható.

A benyújtott dokumentációk a pályázat elbírálása után az Esztrád Színház irodájában személyesen átvehetők.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és a támogató Esztrád Színházat feltüntetni.

A pályázati felhívás letölthető az Esztrád Színház www.esztradszinhaz.hu honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

 • Pályázati koordinátor: Takács Adel
 • Telefon: 0670 367 16 48
 • szinhaz.esztrad@gmail.com