palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Németországi szakmai gyakorlati ösztöndíj

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ösztöndíjpályázatot hirdet németországi szakmai gyakorlat végzésére.


Az ösztöndíj időtartama és célja:
Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható. Pályázni környezettel, fenntarthatósággal kapcsolatos témákkal lehet (műszaki-, természet- és társadalomtudományok… terén).
Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. Fogadóintézmény megjelölése nem kötelező. A DBU partnerein keresztül segíti a gyakorlati hely biztosítását.
Az ösztöndíj összege 1250 EUR/hónap.

Pályázat feltételek:

 • Az ösztöndíjra pályázhatnak
  • hallgatók, akik 2018 nyaráig tanulmányaikat befejezik;
  • diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek diplomája 3 évnél nem régebbi;
  • doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk 3 évnél  régebbi.
  • Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően történik.
 • Magyar nemzetiség
 • Magyarországi egyetemen szerzett diploma
 • Legalább „jó” minősítésű MSc diploma (BSc diploma nem elegendő)
 • Magyarország, illetve az EU szempontjából aktuális téma.
 • Konkrét gyakorlati hely, német partnerintézmény megnevezése nem pályázati feltétel.
 • Írásbeli pályázati anyagok online benyújtása, valamint személyes bemutatkozás és a kutatási terv ismertetése német vagy angol nyelven.
 • Német vagy angol nyelvtudás. Az ösztöndíj megkezdéséhez a német nyelv kellő szintű elsajátítása szükséges.
  • Az ösztöndíjat elnyert pályázók részére a DBU 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot szervez Osnabrückben a szakmai gyakorlat megkezdése előtt (2018. augusztus 19-től), melyhez anyagi támogatást biztosít.

Szükséges pályázati anyagok:

1. Rövid kutatási terv, munkaterv (mely címet és 1 mondatos témamegjelölést is tartalmaz)
2. Fényképes szakmai önéletrajz
3. Publikációs lista, projektek felsorolása (amennyiben ilyen van)
4. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
5. Szakmai ajánlás (német vagy angol nyelven)
6. Nyelvvizsga bizonyítványok

A 4.-6. pontban felsorolt dokumentumokat a pályázat beadásakor elegendő szkennelve feltölteni, de kérjük, hogy a pályázók az eredeti dokumentumokat a személyes bemutatkozásra hozzák magukkal.
A 4. pontban írt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok esetében:

 • A végzett hallgatóknál a diplomabizonyítvány küldendő.
 • A 2018. június végéig végző hallgatóknál pedig egy igazolást várunk a dékáni hivataltól a végzés várható időpontjáról.
 • A doktoranduszoktól, doktorjelöltektől 1 mondatos témavezetői igazolást kérünk a doktori dolgozat leadásának várható időpontjáról. Ez annak a pályázati feltételnek való megfelelés alátámasztásául szolgál, hogy a leadás legkorábban 1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően fog történni.

A hallgatók kiválasztása:

1. A pályázati anyagok feltöltése az online felületen 2018. március 10. 12.00-ig
2. A 20 legjobb pályázó kiválasztása
3. A kiválasztott pályázók személyes bemutatkozása Budapesten (célok, tervek) 2018. április – május (a változtatás jogát fenntartjuk)
4. Az ösztöndíjat elnyert pályázók kiválasztása (kb. 10 fő, kb. 1 héttel a személyes bemutatkozás után)
5. 3 hetes intenzív nyelvtanfolyam Osnabrückben (2018. augusztus 19-től)
6. Csoportos bevezető képzés Osnabrückben (augusztus vége/szeptember eleje)

Az ösztöndíjas időszak ajánlott kezdése: 2018 szeptember.
Az ösztöndíj összege 1250 Euró havonta.

A gyakorlatot végző fizetés nélküli munkaviszonyt létesít a gyakorlat időtartamára. Az ösztöndíj nem adóköteles.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési határidő és a jelentkezés módja:
Jelentkezési határidő: 2018. március 10. 12:00

Az online pályázatokat a Deutsche Bundesstiftung Umwelt honlapján a következő link alatt várjuk:
https://www.dbu.de/2588.html illetve angol nyelvű pályázat esetén https://www.dbu.de/2608.html
A beérkezett pályázatok befogadásáról visszaigazolást küldünk.
Személyesen, email-ben, valamint postai úton történő beadásra nincs mód.
További információ az ösztöndíjjal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhető: dbuosztondij@gmail.com