palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi költségvetési támogatása

A  pályázat  célja  a  nemzetiségi  törvény  hatálya  alá  tartozó  magyarországi  nemzetiségek (bolgár, görög,  horvát, lengyel,  német,  örmény,  roma/cigány  román,  ruszin,  szerb, szlovák,  szlovén,  ukrán) kulturális  hagyományainak, tárgyi  és  szellemi  kulturális kincseinek  megőrzésének,  méltó folytatásának  támogatása;  értékhordozó tevékenységeinek,  közművelődési  feltételeinek  javítása érdekében  a  nemzetiségi közösség  egészét,  vagy  jelentős részét  érintő,  a  nyelvi  és  kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

A felhívás kódja: NEMZ-KUL-14

Pályázat benyújtására jogosultak:

  • nemzetiségi önkormányzatok,
  • a  magyarországi  nemzetiségek  tudományos,  kulturális,  nevelési,  oktatási, muzeális  és  közgyűjteményi tevékenységet  folytató  intézményei  (múzeumok, közérdekű  muzeális  gyűjtemények  és  kiállítóhelyek,  tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben
  • létesítő  okiratuk  szerint  a  magyarországi  nemzetiségek   kulturális  és kiadói  tevékenységet  folytató  civil szervezetei  (az  egyesülési  jogról,  a közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  hatálya  alá  tartozó szervezetek);
  • nemzetiségi  önkormányzat  által  alapított  nonprofit  gazdasági társaságok;
  • alapító  okiratuk  szerint  nemzetiségi  feladatot  ellátó  költségvetési szervek.
  • a  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak, vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek jogállásáról  szóló  2011.  évi  CCVI. törvény  alapján  nyilvántartásba  vett  egyházak,  ill.  ezen  egyházakhoz tartozó belső  egyház  jogi  személyek,  amelyek  saját,  önálló  bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55);

A pályázati felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2014. január 1 – 2014. december 31.

Rendelkezésre álló  keretösszeg  110.000.000  Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 700 000 forint.

Letölthető dokumentumok

Felhívás (pdf)

Útmutató (pdf)

Pályázói nyilatkozat (pdf)

Szöveges indoklás (xls)

Közzétételi kérelem (pdf)

A  pályázatok  benyújtása  során,  a  pályázati  benyújtási  határidő  utolsó napjáig   a  pályázónak  egyszeri  pályázati  díjat kell  megfizetnie,  amelynek  összege  3  000  Ft.

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013. november 10. (vasárnap) 24:00 óra.

Link: nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014.