palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium Meghívásos Pályázata

nka fotóművészeti szakmai kollégiumAz NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki egy átfogó magyar fotótörténet megírását előkészítő alapkutatásokra a 2009. május 20.-2010. március 15. közötti megvalósulási időszakra.

Altéma kódszáma: 1881

A meghívott pályázó:

Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)

Pályázati keretösszeg: 2 900 000 Ft

Az alapkutatások kötelező tartalmi elemei, valamint a szakmai beszámoló előírt dokumentumai:

1. A magyar fotográfiai szaksajtó repertóriumának elkészíttetése a kezdetektől (1872-től) 2008-ig. A repertórium a szaksajtó valamennyi orgánumának feldolgozását jelentse olyan rendszerben, amelyben szerző, tárgyszó, folyóiratcím, illetőleg évszám szerint lehet keresni. A repertórium tárja fel a fényképezésre, a fényképre vonatkozó cikkeket, tanulmányokat elméleti, esztétikai, történeti, fotográfiai szervezeti, személyi és technikai téren. (A hirdetések és a „kis színesek” nem tárgyai a feldolgozásnak.) A repertóriumot elektronikus (tehát a fenti szempontok szerint variábilis módon kereshető) formában kell szakmai beszámolóként benyújtani.

2. A magyar fotókönyvek/albumok, katalógusok és egyéb önálló dokumentumok bibliográfiájának elkészíttetése a kezdetektől 2008-ig. Az elkészült bibliográfia időrendben tartalmazza a magyar fotókönyvkiadás dokumentumait a jelzett időszakra vonatkozóan. A rendszerben szerző, cím és kiadási idő szerint lehessen keresni. A munkát elektronikus (variábilis) formában kell benyújtani.

3. A magyar fotóélet megközelítően ötszáz fotográfusa, fotószakírója, folyóirat-szerkesztője levéltári dokumentumainak feltárása, leírása. A dokumentumok ebben az összefüggésben a születési és halálozási adatokat, valamint a fotográfus életének szakmai vonatkozásait – pl. műterem-létesítés, -átalakítás, -megszűnés; császári és királyi udvari fényképész cím elnyerése, fényképezés engedélyezése különböző helyszíneken és alkalmakból, folyóirat-indítás – jelentik. A munkát elektronikus formában (az érintett személy neve szerinti abc-rendben) kell elkészíteni.

4. A magyar fotóélet harmadik pont alatti szereplőinek többsége elhunyt. Az elhunytak kisebb részéről keletkeztek olyan nekrológok, megemlékezések, amelyek nem szakmai folyóiratokban jelentek meg (megközelítőleg kétszáz személyről). (Csak példaként: Koller Károly, Erdélyi Mór, Vadas Ernő, Szélpál Árpád, Hevesy Iván és mások.) A róluk szóló visszaemlékezések a fotótörténet-írás fontos dokumentumai. Ezekről repertórium keretében könyvtári szabvány szerint készüljenek címleírások, melyeket elektronikus formában, az érintettek nevének abc-rendjében kell szakmai beszámolóként benyújtani.

Az alapkutatási feladatokra a Magyar Fotográfiai Alapítvány köt megbízási szerződést könyvtáros és levéltáros szakemberekkel, illetőleg szakmai csoportokkal. A szakmai beszámoló összegzett elemzésének valamint az 1-4. pont alatt felsorolt alapkutatások eredményeinek digitális adathordozón történő benyújtsa a meghívott és támogatásban részesült pályázó feladata.

A felhasználás jogcíme:

– kutatási honorárium

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell. A Kollégium kötelező önrészt nem ír elő.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.