palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatAz Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet (1.) Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra, (2.) Országos szakmai rendezvények és kiállítások megrendezésére, (3.) A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására, (4.) Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására, (5. ) Monográfiák, tanulmányok kiadására.

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2010. szeptember 15.–2011. szeptember 30. között megvalósuló programokra. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény 1.sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra
Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérni.
A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. (Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)
A kollégium max. 5 személyt támogat a vállalt téma megírásában 500 000 forinttal.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. A monográfia szinopszisa hogyan tükrözi a téma megismerését? (Fotók, életkori adatok)
 2. A korszak irányzatainak elemzése az alkotások tükrében.
 3. A művészek és a közönség kapcsolata.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a lektorált kézirat (lektori véleménnyel) egy példányát becsatolni.

2.  Országos szakmai rendezvények és kiállítások megrendezésére
Altéma kódszáma: 1707

Pályázhatnak szakmai szervezetek, iparművészeti szakmai műhelyek  és intézmények több szakmai területet átfogó rendezvényre és ehhez kapcsolódó kiállítás megvalósítására.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a részletes programot,
 • az előadók névsorát, az eseményen részvevők célcsoportját,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • a részletes költségvetést.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,(számlás kifizetés)
 • installációra,
 • szakmai anyagköltségre,
 • utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 • bérleti díjra,
 • biztosításra,
 • reklám és propagandaköltségre.

A témára felosztható keret max. 16 millió Ft

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Az esemény mennyiben segíti az iparművészet megismerését, a közönségkapcsolat szélesítését?
2. Milyen a költségvetés szakmai megalapozottsága?

Elszámoláshoz mellékelni kell a rendezvény meghívóját, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványt és a fotódokumentációt.

3. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására
Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A témára felosztható keret max. 12 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
 2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
 3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4. Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására
Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek és elméleti szakembereinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti- és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.
A témára felosztható  keret max. 6 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
 2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

5. Monográfiák, tanulmányok kiadására
Altéma kódszáma: 1712

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt nyertes pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére.  (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)

Kiadásra szánt kéziratok megtekinthetők (az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumnál 2010. szeptember 21–30. között)

 • Csipes Antal: A magyar és nemzetközi divat változásai
 • Mester Éva: A magyarországi építészeti üvegek iparművészeti értékei

Támogatás igényelhető: nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre

A pályázathoz a  teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
2. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret max. 6 millió Ft

Elszámoláshoz a kiadványt csatolni  kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.  („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: www.nka.hu