palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Út a középiskolába és Út az érettségihez ösztöndíj

okmt pályázatNemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) közösen 2010-ben ismételten pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjaiban való részvételre.A 2005 óta működő program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

A 2009/2010. tanévben közel 20.000 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló és több mint 10.000 mentor kapott támogatást (ösztöndíjat) az esélyegyenlőségi alprogramok keretében.

Jelen pályázati kiírás ösztöndíjai:

 • Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra;
 • Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából;

A pályázat forrása: XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/5/15 Útravaló Ösztöndíjprogram című fejezeti kezelésű előirányzat.

A pályázatra vonatkozó további feltételek tekintetében az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló – többször módosított – 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet alkalmazandó.

Pályázati határidők:
Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok esetében az elektronikus felületen (a továbbiakban: ellenőrzött adatrögzítési felület) a pályázat benyújtási határideje:  2010. október 6. 24.00 óra

Az ellenőrzött adatrögzítési felületen 2010. október 6-ig rögzített és lezárt pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2010. október 11. 24.00 óra

Támogatott időszak: Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok esetében a 2010. évi pályázati forduló során elnyerhető ösztöndíj a 2010. november 1-től – a költségvetési forrásoktól függően – előreláthatólag a 2011. június 15-ig, de legalább a 2011. január 31-ig időszakra vonatkozik.

A pályázás módja: Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok esetében a pályázatot a közoktatási intézmény minden esetben rögzíti az OKM Támogatáskezelő által működtetett az ellenőrzött adatrögzítési felületen. A közoktatási intézmény minden esetben postai úton is továbbítja a pályázatot az OKM Támogatáskezelő részére. A közoktatási intézmény postai úton az ellenőrzött adatrögzítési felületről nyomtatott pályázatot továbbítja az OKM Támogatáskezelő részére.

A pályázatot kizárólag a székhelyen működő közoktatási intézmény rögzítheti az OKM Támogatáskezelő által működtetett ellenőrzött adatrögzítési felületen és továbbíthatja postai úton az OKM Támogatáskezelő részére.

Az ellenőrzött adatrögzítési felület az alábbi címen érhető el: https://utravalo.okmt.hu

A székhelyen működő közoktatási intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot egy példányban postai úton is köteles megküldi az OKM Támogatáskezelő címére:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Útravaló Ösztöndíjprogram
„Alprogram neve”
1374 Budapest
Pf. 564

Információ
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1374 Budapest, Pf. 564
Telefon: (1) 301-3200
Fax: (1) 301-3220
E-mail: palyazat-utravalo@okmt.hu
Internet: http://www.okmt.hu

Feltételek Pályázattípusoként

I. Út a középiskolába

A pályázat célja: A pályázat célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.

A program tartalma:
A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2010/2011. tanévben.

A pályázók köre

A) Tanulók
A Magyar Köztársaság területén működő általános iskolai feladatokat ellátó közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2010/2011. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében 7-8. évfolyamon tanul, és:

 • halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
 • védelembe vett; vagy
 • családba fogadott; vagy
 • átmeneti nevelésbe vett; vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy
 • utógondozásban; vagy
 • utógondozói ellátásban részesül; vagy
 • hátrányos helyzetű.

Mentorok
Mentorként pályázhat:

 • a tanári képzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező személy; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
 • működő tanoda tanára; vagy
 • a „Tehetséggondozó Középiskola” címet elnyert középiskola tanára (amennyiben a fenti pályázatban foglaltak megvalósítására hivatkozással pályázik, abban az esetben kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű tanuló mentorálását vállalhatja!).

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A tanulói és mentori ösztöndíjak összege a 2010. november 1-től – a költségvetési forrásoktól függően – előreláthatólag a 2011. június 15-ig, de legalább a 2011. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Tanulók ösztöndíja: 3.500 Ft/hó
Mentorok ösztöndíja: 5.000 Ft/hó/tanuló
„Tehetséggondozó középiskola”-i mentorok ösztöndíja 5.000 – 10.000 Ft/hó/tanuló
Mentorok egyszeri kiegészítő ösztöndíja – 10.000 Ft/tanuló, amennyiben a 7. évfolyamos tanuló tanulmányi átlaga a 2009/2010. tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a fél jegyet, és felsőbb évfolyamba lép.

– 15.000 Ft/tanuló, amennyiben a 7. évfolyamos tanuló megtartotta a 2009/2010. tanév végi átlagát, vagy maximum fél jegyet javított, és felsőbb évfolyamba lép.

– 20.000 Ft/tanuló, amennyiben a 7. évfolyamos  tanuló a 2009/2010. tanév végi átlaghoz képest több mint fél jegyet javított, és felsőbb évfolyamba lép.

– 15.000 Ft/tanuló, amennyiben a 8. évfolyamos tanuló szakiskolába nyert felvételt.

– 35.000 Ft/tanuló, amennyiben a 8. évfolyamos  tanuló érettségit adó középiskolába érettségit adó képzésre nyer felvételt.

2. Út az érettségihez

A pályázat célja: A pályázat célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése érdekében.

A program tartalma: A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti a sikeres érettségire. A program során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2010/2011. tanévben.

A pályázók köre

A) Tanulók
A Magyar Köztársaság területén működő, érettségit adó középiskolával tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2010/2011. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9-13. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű oktatás keretében 9-13. évfolyamon tanul, és:

 • halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
 • védelembe vett; vagy
 • családba fogadott; vagy
 • átmeneti nevelésbe vett; vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy
 • utógondozásban; vagy
 • utógondozói ellátásban részesül; vagy
 • hátrányos helyzetű.

B) Mentorok

Mentorként pályázhat:

 • a tanári képzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező személy; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
 • működő tanoda tanára.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A tanulói és mentori ösztöndíjak összege a 2010. november 1-től – a költségvetési forrásoktól függően – előreláthatólag a 2011. június 15-ig, de legalább a 2011. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Tanulók ösztöndíja: 4.500 Ft/hó
Mentorok ösztöndíja: 5.000 Ft/hó/tanuló
Mentorok egyszeri kiegészítő ösztöndíja – 10.000 Ft/tanuló, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga a 2009/2010. tanév végi átlaghoz képest romlott, de a romlás nem éri el a fél jegyet, és felsőbb évfolyamba lép.- 15.000 Ft/tanuló, amennyiben a 9. évfolyamos tanuló (kivétel a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében 9. évfolyamos tanuló) vagy a 6 osztályos képzés keretében 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép.

– 20.000 Ft/tanuló, amennyiben a tanuló megtartotta a 2009/2010. tanév végi átlagát, vagy maximum fél jegyet javított, és felsőbb évfolyamba lép.

– 25.000 Ft/tanuló, amennyiben a tanuló a 2009/2010. tanév végi átlaghoz képest több, mint fél jegyet javított, és felsőbb évfolyamba lép.

– 40.000 Ft/tanuló, amennyiben a tanuló sikeresen érettségi vizsgát tesz

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Fogalomtár
2010. évi intézményi űrlap
2010. évi mentori űrlap
2010. évi tanulói űrlap

Forrás: http://www.okmt.hu/