palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokAz Ismeretterjesztés És Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása (1) alkotói támogatásra, és  (2) Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására.

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet a 2011. március 16. és 2012. március 31. közötti időszakra.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díj és önrész kötelezettséget nem ír elő.

Pályázni a fent jelzett időintervallum között megvalósuló projektekre lehet az alábbi témakörökben:

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 2502

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete szakmai keretét kiegészítve alkotói támogatást nyújt ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezetetikus magatartást fejlesztő művek megírására. A kollégium megkülönböztetetten támogatja a természettudományos és műszaki ismeretterjesztés területén benyújtott pályázatokat.

A pályázatok elbírálásánál a Kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.

A pályázónak csatolnia kell szakmai életrajzát és megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóit a vállalt téma megírásához vissza nem térítendő -alkotónként havi 100.000 Ft összegű, legfeljebb 10 hónapon keresztül, két részletben folyósított – alkotói támogatásban részesíti. A pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült kéziratot.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.

Nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki három éven belül bármelyik Szakmai Kollégiumtól alkotói támogatásban már részesült.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 40 millió Ft

2. Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására

Altéma kódszáma: 2521

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium támogatja a hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezetetikus magatartást fejlesztő szakkönyvek, kiadványok, információhordozók megjelentetését.

A kollégium előnyben részesíti az eredeti kéziratoknak; az új eredményeket közlő, feldolgozó és ismertető köteteknek; a tudománytörténeti jelentőségű idegen nyelvű könyvek és tanulmánygyűjtemények fordításának; valamint az ígéretes alkotók és kutatók első munkáinak a megjelentetését.

A pályázatok elbírálásakor a kollégium szakmai szempontként figyelembe veszi, hogy a pályázott mű mennyiben segíti elő a magyarországi kulturális és tudományos teljesítmények megismertetését; a művészeti, humán-, társadalom- és természettudományos, valamint környezettudomány fejlődését; vagy az interdiszciplináris kutatói és alkotói együttműködést. A kuratórium támogatja a magyar tudományos eredmények idegen nyelvű megjelentetését.

Egy pályázó legfeljebb 2 (két) mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. Minden mű külön pályázatnak számít.

Pályázhatnak: kiadók, illetve – csatolt okirattal dokumentált – kiadói joggal rendelkező intézmények, szervezetek

A pályázathoz hagyományos megjelentetés esetén mellékelni kell:

 • az általános pályázati adatlaphoz tartozó könyvkiadási betétlapot;
 • a mű és a szerző(k) legfeljebb 5 (öt)oldalas bemutatását;
 • valamint a nyomdai árajánlatot.

Egy pályázat maximum.1 millió Ft támogatásban részesülhet.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra, nyomdai előkészítésre (szöveg begépelés, vagy képszkennelés); kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás).

Elektronikus hordozón vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra;
 • nyomdai előkészítési munkákra (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • gyártási, valamint borító-előállítási és csomagolási költségre;
 • adathordozó anyagköltségére.

A megvalósulásra vonatkozó szakmai árajánlatokat kérjük becsatolni.

Szakmai beszámolóként a megjelent kiadványt kell benyújtani. A könyvszakmai betétlapon szereplő megvalósult könyvészeti és számszaki adatokról a pályázó az elszámoláskor nyilatkozni köteles.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 85 millió Ft

Figyelem!
1. Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
2. A kiadóknak a pályázat eredeti költségvetésében szereplő szerzői honoráriumot legalább a megítélt támogatás arányában ki kell fizetniük a szerzőknek, és ezt az elszámolásukban igazolniuk is kell. Nem vonatkozik ez a Szakmai Kollégium által – a támogatott kiadvány esetében –  az előző évben alkotói támogatásban részesült szerzőkre.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. március 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: http://www2.nka.hu/