palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium pályázat

A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete szakmai keretét kiegészítve alkotói támogatást kíván nyújtani (1) szépirodalmi művek szerzői számára, (2). tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői, humán és reáltudományokkal foglalkozó szakemberek számára és (3) ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek megírására.

Pályázók köre: Szépirodalmi, valamint tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői, mint magánszemélyek.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: Pályázni a 2012. március 20. és 2013. március 20. között megvalósuló alkotói időszakra lehet.

Tervezett keretösszeg: 100 millió Ft

Altéma kódszáma: 3802

Benyújtási (feladási) határidő: 2012. március 20.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása : a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 27%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje „pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 27%-os áfát tartalmaz). A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Támogatás kérhető (jogcímek): alkotói támogatás

Pályázati feltételek

1. Szépirodalmi művek szerzői számára a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján 30 millió forintos keretösszeggel alkotónként havi 100.000.- Ft összeg, legfeljebb 10 hónapon keresztül folyósított támogatásként kerülhet odaítélésre.

A Kollégium saját keretéből 20 millió forintot szándékozik kiadni 3-12 hónapos időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek, művésztanárok számára. A támogatás összege havi 100 000 Ft, havonként történő folyósítással.

Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet.

2. Tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői, humán és reáltudományokkal foglalkozó szakemberek számára a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján 30 millió forintos keretösszeggel alkotónként havi 100.000.- Ft összeg, legfeljebb 10 hónapon keresztül folyósított, két részletben kifizetésre kerülő támogatásként kerülhet odaítélésre.

A kollégium saját keretéből 20 millió forintos keretösszeggel, ismeretterjesztő, a környezetkultúrát, a környezet- és társadalometikus magatartást fejlesztő művek megírására ítél oda havi 100.000 Ft összegű, 3-12 hónapon keresztül, havonta folyósítandó támogatást.

Pályázni csak új, magyar nyelvű szakmunka kéziratának elkészítésére lehet.

Határon túli pályázó esetében a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be az adott szakterület egy kéziratának megírására. A pályázott alkotói mű könyvkiadására csak 2013. évben nyújtható be pályázat.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázathoz csatolni kell:

  • a megvalósítandó mű szinopszisát (tanulmány-, illetve verseskötet esetében a kötet tartalmi tervét);
  • szakmai önéletrajzot;
  • a mű várható munkacímét; 3
  • a nevezési díj befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Az elbírálás szempontjai: A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét, társadalmi aktualitását (tervének kifejtettségét, eredetiségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli.

A pályázatok elbírálásánál a Kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik már rendelkeznek kiadói szándéknyilatkozattal és szakmai ajánlással.

A támogatásban részesült alkotói kézirat szakmai elfogadásának feltétele, hogy az elkészült mű a támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető, a tartalmi cél és a megvalósult forma egysége maradéktalanul érvényesüljön.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az alkotómunka kéziratát, amelyet egy nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD vagy pendrive) PDF fájl formátumban kell beküldeni.

A pályázatok 1 példányban 2012. március 20-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. ( H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.