palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA vizuális művészetek kollégium pályázat

A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 2012. január 1.–2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének elősegítésére.

A pályázat célja: hogy elősegítse a magyar kortárs művészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését.

Pályázati támogatás kérhető: a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre.

Pályázni a 2012-ben megrendezésre kerülő jelentős művészeti vásárokon való részvételre lehet . (pl. ARCO, Armory Show, Art Basel, Art Dubai, Arte Fiera, Artissima, FIAC, Frieze, Hong Kong Art Fair, Liste, Paris Photo, Pulse, Scope, Volta stb.).

Figyelem! Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni.

A támogatás feltétele a külföldi vásáron többségében magyar művészek bemutatása!

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázati adatlapon csak egy vásári részvétellel lehet pályázni.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Altéma kódszáma: 3903 (/237.)

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. január 1.–2012. december 31.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 25 000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Pályázók köre: kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó.

A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 15 millió Ft

Támogatás kérhető (jogcímek):

Elsősorban: részvételi díjra (standbérletre) – maximum a számlával igazolt költség 70%-áig.

Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt költség 50%-ig:

 • szállításra
 • biztosításra
 • utazásra (max.: 2 fő)
 • szállásköltségre (max.: 2 fő),

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

2012. január 1. és 2012. október 31. között megvalósuló vásárok esetén a pályázathoz csatolni kell:

 • a számlamásolato(ka)t,
 • a számla magyar fordítását,
 • továbbá a forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolatát.

2012. november 1. és 2012. december 31. között megvalósuló vásárok esetén: a fenti dokumentumok pótlólagos csatolása a szerződéskötés feltétele.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét, a galéria eddigi kiállítási programjának illetve nemzetközi vásári részvételének ismertetőjét,
 • a részvétel részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a kiállított kortárs képzőművészek bemutatását (feltétel a magyar művészek meghatározó aránya),
 • a kiállított művek jegyzékét,
 • standfotókat,
 • a vásár katalógusát,
 • beszámolót a vásáron való részvétel eredményéről (szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint – tájékoztató jelleggel – értékesítés)
 • 2012. november 1. utáni vásári részvétel esetén a meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel megtörténte és a fenti dokumentumok pótlása), vagy a befogadó nyilatkozatot,
 • a következő évekre vonatkozóan a jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre vonatkozó terveket,
 • a teljes pályázati anyagot (kivétel a pályázati adatlap és a vásár katalógusa, ha az digitálisan nem hozzáférhető) digitális adathordozón (cd, dvd, pendrive); kérjük, az adathordozó tüntesse fel a pályázó (vásáron résztvevő kiállító) és a vásár nevét, a részvétel évszámát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje: A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlapazonosító”(A…….. N………. ) számot.

Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Az elbírálás szempontjai:

 • Az adott vásári részvétel szakmai fontossága, a vásár jelentősége.
 • Magyar művészek szerepeltetésének hatékonysága.
 • A pályázó eddigi vásári részvételeinek szakmai eredményei.
 • A jövőbeni vásári részvételre vonatkozó tervek, azok folyamatossága és hatékonysága.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást készíteni.

A pályázat beadásakor kötelező mellékletként beküldött beszámolót a vásári részvétel eredményéről a kollégium szakmai beszámolóként elfogadja.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a pénzügyi elszámolás benyújtása, és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2013. évben számíthat.

A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk.

A pályázatot a kollégium 2012 decemberében bírálja el.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a szakmai kapcsolatépítés eredményei, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint (tájékoztató jelleggel) értékesítés.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati felhívásban kérhető és elszámolható szakfeladat szerinti eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített számlamásolatokat a pénzügyi elszámoló lapon feltüntetve és összesítve,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzés illetve szolgáltatás megrendelésének írásban történt igazolása,
 • a megbízási díjak, számlás tiszteletdíjak megbízásának másolatát.

A pályázatok 1 példányban 2012. november 2-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.

( H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.