palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014

ncta_palyazatAz Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

Pályázatot benyújtani közepes (15,000-50,000 €) és kisprojekt (1,500-15,000 €) kategóriában lehet a következő területeken:

  • A terület: demokrácia és emberi jogok;
  • B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
  • C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
  • D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
  • E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
  • F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
  • G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak segítenie kell más civil csoportok fejlődését és proaktívan kell terjesztenie saját jó gyakorlatait a tapasztalatok hasznosítása érdekében.

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.

A projektek legfeljebb 14 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.

A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be a felhívásra, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.

A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg ebben a pályázati felhívásban 3 430 000 €.

A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.

Az első fordulós pályázatokat 2014. szeptember 1-től 2014. október 15-én 18 óráig lehet benyújtani elektronikus úton a norvegcivilalap.hu-n.

A pályázatot az Ökotárs Alapítvány kezeli, egy négy szervezetből álló konzorcium vezetőjeként. Az egyes területekért a konzorcium egyes tagjai felelnek, az alábbiak szerint:

Környezet és fenntartható fejlődés:
Ökotárs Alapítvány
Tel: (1) 411-3500
email: okotars@norvegcivilalap.hu

Demokrácia és emberi jogok;
női jogok és esélyegyenlőség:
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DEMNET)
Tel: (1) 411-0410
email: demnet@norvegcivilalap.hu

Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció):
Autonómia Alapítvány
Tel: (1) 237 6021
email: autonomia@norvegcivilalap.hu

Ifjúság- és gyermekügyek;
közösség- és szervezetfejlesztés:
Kárpátok Alapítvány – Magyarország
Tel:(36) 516-750
email: karpatok@norvegcivilalap.hu

További felvilágosításért minden témakörben az adott terület gazdájához kell fordulni. Telefonos konzultációra munkaidőben (minden hétköznap 9-től 5-ig) van lehetőség;

A pályázati időszakban a lebonyolító szervezet tájékoztató napokat tart minden megye székhelyen. Ezek időpontjait lásd a program honlapján: www.norvegcivilalap.hu

A fentieken túl lehetőség van arra, hogy a pályázatírás időszakában a felelős alapítványok – meghívás esetén – információs napokat tartsanak bármely településen, szeptember végéig (hétköznapokon és hétvégén is). Ezeket az eseményeket a kezdeményező helyi szervezet(ek)nek, közösségeknek vagy civil centrumoknak kell megszervezniük, s a rendezvényre legalább 20 potenciális érdeklődő szervezet részvételét kell biztosítaniuk.

A műhelynapok pontos helyszíneit és időpontjait a www.norvegcivilalap.hu oldalon közzétesszük.

FIGYELEM! A fenti összefoglaló nem pótolja a részletes felhívás és útmutató ismeretét, kérjük csak annak alapos elolvasása és értelmezése után fogjanak hozzá a pályázat kidolgozásához!